logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie realizuje Projekt „ Modernizacja i wyposażenie bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii w SPSK Nr 4 w Lublinie” w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju.

Projekt Modernizacja i wyposażenie bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii w SPSK 4 w Lublinie

Jest to pierwsze zadanie realizowane przez Szpital przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Łączny koszt projektu wynosi 6 041 701,87 zł. W ramach ZPORR SPSK 4 otrzymało dofinansowanie w wysokości 4 048 551,22 zł , co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Przedmiotem realizacji niniejszego projektu jest modernizacja bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, składającego się z 3 sal operacyjnych, sal usypiań, sal przygotowania lekarzy, pokoju przygotowawczego, pokojów zaplecza dla personelu, szatni, przebieralni, węzłów sanitarnych, magazynów, traktów komunikacyjnych, 2 klatek schodowych oraz windy przy sterylizacji. Rozpoczęcie realizacji projektu rozpoczęło się 8 sierpnia 2006 r , a zakończenie rzeczowe projektu planowane jest na 15 czerwca 2007 r.

Projekt przewiduje: zmodernizowanie instalacji elektrycznej bloku operacyjnego, a także instalacji: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, gazów medycznych, klimatyzacyjnej oraz system zasilania rozdzielnicy klimatyzacji i sprężarki. W ramach niniejszego projektu zostaną wykonane niezbędne roboty budowlane, związane z remontem i modernizacją wyżej wymienionych instalacji takie jak: roboty rozbiórkowe, budowa ścianek działowych, wykonanie okładzin ścian, tynków i oblicowań, wykonanie robót malarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie podłoży i posadzek.

Przedmiotem projektu jest również zakup wyposażenia medycznego bloku operacyjnego, w tym: lamp operacyjnych z torem wizyjnym 92 szt, zestawu narzędzi do przysadki, aspiratora ultradźwiękowego, zestawu narzędzi do kręgosłupa, zestawu narzędzi mikrochirurgicznych, neurochirurgicznych, neuronawigacji, wiertarek 3 szt.W wyniku realizacji projektu nastąpi zmodernizowanie 2 368 metrów kwadratowych powierzchni bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej oraz wyposażenie tego ośrodka w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt medyczny.

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie jego celu bezpośredniego, jakim jest poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego oraz zwiększenie dostępu pacjentów do usług medycznych oferowanych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.

Klinika przed remontem

przed1przed3przed3

Klinika w trakcie remontu

wtrakcie1wtrakcie2wtrakcie3

Klinika po remoncie

po1po2po3

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.