logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

iisnss

UE EFRR rgb 1
W dniu 30.06.2014 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zakończył realizację projektu pn. „Modernizacja i doposażenie SPSK Nr 4 w Lublinie w celu utworzenia Centrum Urazowego”.

Projekt realizowany był przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Dofinansowanie z UE wyniosło 85% wydatków kwalifikowanych, natomiast 15% wydatków kwalifikowanych sfinansowanych zostało przez Ministerstwo Zdrowia

  • Wartość projektu ogółem: 11 261 033,06 PLN
  • Koszty kwalifikowalne projektu: 11 224 833,06 PLN
  • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 9 541 108,09 PLN
  • Wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia: 1 683 724,97 PLN

Projekt swoim zakresem obejmował:

Zadanie 1 > Modernizację pomieszczeń Tomografu Komputerowego

Zadanie 2 > Zakup stołu operacyjnego

Zadanie 3 > Zakup zestawu endoskopowego

Zadanie 4 > Zakup przewoźnego aparatu RTG

Zadanie 5 > Zakup mikroskopu operacyjnego

Zadanie 6 > Ucyfrowienie Zakładu Radiologii

Zadanie 7 > Zakup komory degazacyjnej i zestawu do kontrapulsacji

Zadanie 8 > Zakup pompy do kontrapulsacji

Zadanie 9 > Zakup diatermii

Zadanie 10 > Zakup defibrylatorów

Zadanie 11 > Zakup respiratorów

Zadanie 12 > Zakup kardiomonitorów

Zadanie 13 > Modernizację pomieszczeń rezonansu magnetycznego

Zadanie 14 > Zakup stołu operacyjnego

Zadanie 15 > Modernizację pomieszczeń do angiografii cyfrowej z dodatkowym wyposażeniem

Zadanie 16 > Przebudowę Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

Zadanie 17 > Przebudowę Kliniki Ortopedii i Traumatologii

Zadanie 18 > Zakup przyłóżkowych aparatów RTG

Zadanie 19 > Zakup aparatu do znieczuleń do rezonansu magnetycznego.

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.