logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

projekt e uslugi

projekt e uslugi logo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie realizuje Projekt:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

fundusze loga

 

Dnia 14 listopada 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0055/17 Projektu pn. „Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie”.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie oraz Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia w dn. 13.11.2017 r. rozpoczęli realizację projektu profilaktycznego z zakresu wczesnego wykrywania RZS. Głównym celem projektu jest wzrost wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim oraz budowanie świadomości społecznej na temat reumatoidalnego zapalenia stawów.

Link RZS : http://www.spsk4.lublin.pl/index.php/oszpitalu/dzialalnosc/ww-rzs

fundusze loga

Dnia 23 lipca 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł  z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0019/17 Projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój e-usług w SPSK nr 4 w Lublinie” w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt został zrealizowany w okresie 26.09.2017 – 15.03.2019

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK nr 4 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 31 października 2017 r.

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Utworzenie Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia w SPSK Nr 4 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 23 października 2017 r.

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.