logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

logo ue efs
logo eu

„Profilaktyka przede wszystkim – wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”

foto późne RZS

foto wczesne RZS

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie oraz Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców zapraszają lekarzy i pielęgniarki z placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego do udziału w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). W projekcie może wziąć udział 160 lekarzy i 140 pielęgniarek POZ, z którymi SPSK Nr 4 podpisze umowy o współpracy. Lekarze dzięki udziałowi w projekcie uzyskają punkty edukacyjne.

Głównym celem projektu jest wzrost wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów
u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim oraz budowanie świadomości społecznej na temat reumatoidalnego zapalenia stawów. Wyżej wskazany cel zostanie zrealizowany m. in. poprzez testowanie i wdrożenie do praktyki szybkiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej wykrywania i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (w oparciu o utworzony Ośrodek Wczesnej Diagnostyki Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, w strukturze SPSK Nr 4 w Lublinie), by zapobiec chorobie, która jest przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób w wieku produkcyjnym. Dodatkowo zaplanowano działania edukacyjne dla personelu medycznego oraz akcje edukacyjne (edukacja zdrowotna) dla pacjentów.

Zakładane efekty projektu

  • Zwiększenie wykrywalności wczesnego RZS wśród osób aktywnych zawodowo;
  • Skrócenie opóźnień diagnostycznych i czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty (do 6 tygodni od momentu zgłoszenia się do lekarza POZ);
  • Poprawa świadomości społeczeństwa i wiedzy z zakresu wczesnych objawów RZS w ramach kontaktu z lekarzami POZ;
  • Wzrost wiedzy lekarzy rodzinnych w POZ w zakresie rozpoznania RZS i wprowadzenie narzędzi przesiewowych;
  • Wypracowanie współpracy na linii lekarz rodzinny - reumatolog w zakresie skutecznego diagnozowania, leczenia i dalszej opieki nad chorymi z wczesnym RZS;
  • Uzyskanie remisji choroby poprzez wczesne wdrożenie leczenia.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.12.2020 r.
Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.01.00-00-025/17-00
Dofinansowanie projektu z UE: 1 956 077, 22 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

 

logo fe wer

„Profilaktyka przede wszystkim – wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”

ww rzs tr

DJ-MegaMenu

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.