Terapia Nanotherm jest innowacyjną metodą leczenia, mającą zastosowanie w złośliwych guzach glejowych mózgu np. glejakach wielopostaciowych. Polega ona na wprowadzeniu (podczas operacji) bezpośrednio do loży pooperacyjnej (na ścianę tkanek okalających jamę poresekcyjną) roztworu zawierającego nanocząsteczki tlenku żelaza. Nanocząsteczki to malutkie cząsteczki mające średnicę 15 nanometrów, które są bardzo drobno rozproszone w wodzie.  Następnie po operacji   pacjent poddawany jest serii 6 zabiegów (przez okres 3 tygodni po 2 zabiegi w tygodniu w odstępie co najmniej 1 dnia pomiędzy zabiegami w tym samym tygodniu) za pomocą urządzenia Nanoactivator, które wykorzystuje zmienne pole magnetyczne. Powoduje to, że wprowadzone do mózgu cząsteczki są lokalnie podgrzewane. Zastosowanie innowacyjnej terapii Nanotherm powoduje niszczenie lub trwałe uszkodzenie przetrwałych po zabiegu operacyjnym komórek nowotworowych. Ponadto poddane innowacyjnej terapii Nanotherm komórki nowotworowe stają się bardziej wrażliwe na stosowaną równolegle radioterapię lub chemioterapię (jeżeli zajdzie taka konieczność). Wprowadzone do loży pooperacyjnej nanocząsteczki pozostają w niej jako implant. Na ich powierzchni znajdują się specjalne struktury, dzięki czemu nie mogą się one przemieszczać i nie naruszają zdrowych tkanek.

Terapia Nanotherm przeprowadzana jest przez doświadczonych lekarzy neurochirurgów
Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK 4 pod kierownictwem
Prof. dr hab. n. med. Radosława Roli.

Nanotherm0