Informujemy, iż punkt obsługi klientów banku Pekao S. A. usytuowany dotychczas w holu głównym budynku szpitalnego, na tzw. wysokim parterze został przeniesiony do holu bocznego na tej samej kondygnacji i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Działu Krwiolecznictwa i Oddziału Chirurgii Naczyń.

...

We wrześniu br. rozpoczął funkcjonowanie w SPSK-4 salonik prasowo- kawowy sieci In Medio zlokalizowany w budynku głównym szpitala na wysokim parterze, w holu bocznym, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do Kliniki Kardiologii i punktu obsługi banku Pekao przeniesionego z holu głównego. W ofercie

...

Z przyjemnością informujemy, iż hol główny na pierwszym piętrze budynku SPSK-4 zyskał nowy wystrój. Zwiększono metraż powierzchni dostępnej dla osób odwiedzających, przenosząc punkt Banku PeKaO S.A. do holu bocznego obok Działu Krwiolecznictwa i Oddziału Chirurgii Naczyń oraz nowoutworzonego

...

Od 2 miesięcy w Klinice Kardiologii SPSK-4 w Lublinie dostępne jest nowoczesne urządzenie do hemodynamicznego wspomagania pracy serca Impella CP firmy Abiomed. Urządzenie zbudowane jest na bazie cewnika, który przez nakłucie tętnicy udowej wprowadzany jest do aorty, a następnie przeprowadzany

...

Rada Społeczna SPSK-4 na posiedzeniu w dniu 25 września 2013 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Zarząd Szpitala propozycje powołania w strukturze Szpitala nowych jednostek:

  • „Poradni Genetycznej”
  • „Punktu pobrań materiałów do badań”
  • „Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii”
  • „Ośrodka Rehabilitacji
...

Umowa z NFZ na świadczenia zdrowotne kontaktowane odrębnie- pozytonowa tomografia emisyjna (PET) została w całości zrealizowana po 8-u miesiącach jej obowiązywania. Przy wartości 12-to miesięcznego kontraktu wygenerowano nadwykonania na kwotę 725 700 zł.

W tej sytuacji oraz ze względu na odmowę NFZ

...


Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu 27.09.2013 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowowybudowanego Bloku Operacyjnego z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa, przedstawicieli Ministerstwa

...

W związku z niespełnianiem przez obecny Trakt Operacyjny norm i przepisów oraz znaczącą degradacją wynikającą z wieloletniego użytkowania od blisko 50 lat (w Szpitalu wykonywane jest blisko 16 tysięcy zabiegów operacyjnych rocznie) , konieczna była inwestycja rozwiązująca najistotniejsze problemy

...

Informujemy , że w dniu 25.06.2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Klinicznej SPSK-4 w Lublinie. Reaktywowana z inicjatywy Władz Uniwersytetu Medycznego , działająca w oparciu o Regulamin Organizacyjny Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora SPSK-4.  W skład Rady wchodzą

...

Mamy przyjemność poinformować, iż 22 czerwca 2013r. w Warszawie odbyła się Wielka Gala "Rzetelnych w Biznesie", na której nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów oraz Statuetek III Edycji Programu. Patronat nad tym projektem objął miedzy innymi Parlament Europejski oraz Kancelaria Prezydenta RP.