Informujemy, że w dniu 25.03.2014 roku odbyło się drugie spotkanie Rady Klinicznej SPSK-4 w Lublinie. Głównym tematem spotkania była działalność SPSK – 4 w 2013 roku w aspekcie wyników rzeczowych i finansowych Szpitala. Omawiano także sprawy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zasady

...

W dniu 7 marca 2014r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie odbył się II etap IX Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2013"

Gospodarzem był Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, a organizatorem Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie

...

piel etap2

W piątek 21.02.2014 przebywali w naszym Szpitalu z wizytą lekarze oraz administratorzy ochrony zdrowia z Ukrainy. Ponad dwudziesto osobowa grupa naszych gości wzięła udział w pokazie multimedialnym z kilku operacji wykonywanych na bloku operacyjnym SPSK 4. Po pokazie administratorzy spotkali sie

...

amb1Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie Ambasadorem Województwa Lubelskiego w kategorii instytucja w XV edycji konkursu. Podczas uroczystej gali w dniu 15.02.2014 r. zorganizowanej przez samorząd województwa, okolicznościowy dyplom i statuetkę w imieniu pracowników naszego Szpitala

...

Transplantolodzy z SPSK nr 4 mogą pochwalić się nie lada wyczynem. Wykonali pierwszy w Polsce przeszczep nerki u chorej po przeszczepie serca i obu płuc. Technicznie przeszczep nerki jak inne , ale ryzyko niepowodzenie dużo większe. Chora po wcześniejszym skomplikowanym przeszczepie stwarza dużo większe

...

czlowiekMamy przyjemność poinformować, iż Dyrektor Marian Przylepa został nominowany do tytułu Człowieka Roku wybieranego już po raz trzeci z Kurierem Lubelskim. Propozycje kandydatów, zgłaszali Czytelnicy Kuriera i Internauci. Spośród tych pomysłów kapituła Kuriera Lubelskiego wybrała finałową

...

W związku z niezwykle dynamicznym rozwojem szpitala regularnym wyposażaniem w energochłonne urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne istniejąca stacja transformatorowa K-120 o mocy zainstalowanej 2x630 kVA stała się niewydolna.

W dniu 15 listopada 2013 roku odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie uroczystość udekorowania Medalem Gloria Medicinae wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska lekarskiego.

Wspólna modlitwa i życzenia, a także podsumowanie minionego roku oraz plany na przyszłość – tak wyglądało wczorajsze Noworoczne spotkanie Dyrektora Mariana Przylepy z przedstawicielami społeczności szpitalnej SPSK4.