50lecie kartka pocztowa

pracodawcaspracodawcad
28 czerwca 2014 roku odbyła się  Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”, będąca podsumowaniem tegorocznej IV edycji Projektu „Rzetelni”. Podczas uroczystości zostały wręczone Certyfikaty i Statuetki Laureatom Projektu „Rzetelni”. Miło nam poinformować, że Szpital nasz  został laureatem tego

...

W dniach 26 -28.05.2014 r. firma TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o przeprowadziła audyt w zakresie norm ISO 9001 i ISO 14001 .Czterech audytorów w ramach wymagania normy ISO 9001 oceniało czy certyfikowany system zarządzania nadal spełnia wymagania zgodnie z ustalonymi kryteriami audytu oraz

...

pielroku2013Imiejsce
Pielęgniarka Roku 2013 - I miejsce Beata Jurkiewicz

Finalistką a tym samym laureatką I miejsca w IX Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka Roku 2013”, została pielęgniarka Beata Jurkiewicz reprezentująca Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Krakowie. Pani Beata Jurkiewicz pracuje w

...

W dniu 22-23 maja 2014r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbył się Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2013” organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie i Koło

...

W dniu 14.05.2014 odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPSK 4. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia przez Prof. dr hab. n. med. Mirosława Jabłońskiego nominacji nowym członkom Rady. W dalszej części Rada zajęła się ważnymi dla funkcjonowania Szpitala sprawami między innymi:

  • przyjęciem
...

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie zapraszają na finał IX Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku

...

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie informuje, iż przystąpił i został zakwalifikowany do Europejskiego badania Point Prevalence Survey of Healthcare Associated Infections zgodnie z metodologią ecdcopracowaną przez ECDC. Badanie punktowe PPS jest koordynowane w Polsce przez

...

kurier lekarzrokuW dniu 25.05.2014 roku odbyła się uroczystość będąca podsumowaniem plebiscytu Kuriera Lubelskiego, w ramach którego Czytelnicy wybierali najlepszych lekarzy specjalistów, lekarzy medycyny rodzinnej, prywatne i niepubliczne placówki medyczne.

Zdaniem czytelników wśród zgłoszonych kandydatur,

...

Czytelnicy Kuriera Lubelskiego zgłosili do udziału w plebiscycie 22 placówki medyczne z Lublina. W kategorii publiczna placówka zdrowia Czytelnicy zgłosili 6 kandydatur, wśród nich znalazł się też nasz Szpital – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie. Przyjmujemy to jako wyraz

...