Informuję, iż sytuacja związana z występowaniem u części hospitalizowanych pacjentów dolegliwości żołądkowo-jelitowych została zdiagnozowana i opanowana. Badania epidemiologiczne przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną potwierdziły, iż winnymi zachorowań są noro wirusy przenoszone

...

laryngologia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał certyfikat poświadczający udział w 2015 roku w badaniu punktowym występowania zakażeń szpitalnych związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPSHAI&AU) zgodnym z metodologią opracowaną przez ECDC.

Do grona konsultantów w naszym szpitalu dołączyła z dniem 1.09.2015 roku mgr Anna Bernaszuk - Kierownik Działu Nadzoru Sanitarno - Epidemiologicznego SPSK nr 4, powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Wyjątkowym wydarzeniem tego lata jest przyjęcie przez Archidiecezję Lubelską znaków Światowych Dni Młodzieży.

Krzyż oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani podarowane zostały młodzieży trzydzieści lat temu przez Jana Pawła II. Od tego czasu pielgrzymują po wszystkich kontynentach. W okresie 21

...

Informujemy, że w ramach umowy o współpracy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie a Centralnym Szpitalem Miejskim w Równem na Ukrainie w dniu 24.08.2015 r. Szpital nasz przekazał sprzęt i aparaturę medyczną. Przedstawiciele Szpitala w Równem odebrali między innymi 25

...

Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. Program ten funkcjonuje w ramach projektu Sylwetki i Marki Polskiej

...

Informujemy, że 25.06.2015 r. przebywała w naszym Szpitalu delegacja 16 przedstawicieli Centrum Zdrowia Mniejszości Narodowych (NAKMI), które działa  na rzecz propagowania wiedzy na temat opieki zdrowotnej dla imigrantów i ich potomków w Norwegii. NAKMI zostało utworzone przez Ministerstwo Zdrowia

...

W dniu 12 czerwca 2015 r. SPSK nr 4 w Lublinie odwiedziła oficjalna delegacja przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Kuwejtu w składzie dr Abdullah A. Bonajmah, Przewodniczący Krajowej Rady Ortopedii oraz dr Ayub Baqer, Dyrektor Oddziału Rehabilitacji i Leczenia Fizykalnego Szpitala Farwanijja.

...

W dniu 09.06.2015 r. przybyli do SPSK-4 przedstawiciele Centralnego Szpitala Klinicznego w Ivano Frankovsku na Ukrainie, z wizytą inicjującą dalszą współpracę. Rozmowy pomiędzy przedstawicielami naszego i ukraińskiego szpitala zaowocują w niedalekiej przyszłości wyjazdami kilkuosobowych zespołów kard

...