Laureatką II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2011, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów na poziomie eliminacji wojewódzkich, została Pani Izabela Rej z Kliniki Reumatologii SPSK Nr4 w Lublinie. Kolejne dwa drugie miejsca zajęły: Pani Elżbieta Binkiewicz z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Pani

...

W dniu 18.02.2012 w godz.9.00-16.00 w ramach „Białej Soboty” w pomieszczeniach Poradni Otolaryngologicznej Polikliniki SPSK 4 odbędą się przesiewowe badania słuchu u mieszkańców Lublina. Akcja będzie służyć upowszechnieniu wiedzy na temat możliwości leczenia głębokich niedosłuchów i głuchot wśród

...

Od września 2010r. do końca listopada 2011r. trwały intensywne prace modernizacyjne Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii naszego Szpitala.

Zadanie realizowano w ramach działania 12.2 - inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym mającym na celu poprawę

...

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie uprzejmie informuje, że zostanie przeprowadzona likwidacja historii chorób pacjentów leczonych w 1991 roku zgodnie z Dz. U. 09.52.417. z póź. zmianami ustawy z dnia 06.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust. 1.

...