logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018


W dniu 18.02.2012 w godz.9.00-16.00 w ramach „Białej Soboty” w pomieszczeniach Poradni Otolaryngologicznej Polikliniki SPSK 4 odbędą się przesiewowe badania słuchu u mieszkańców Lublina. Akcja będzie służyć upowszechnieniu wiedzy na temat możliwości leczenia głębokich niedosłuchów i głuchot wśród

...

Od września 2010r. do końca listopada 2011r. trwały intensywne prace modernizacyjne Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii naszego Szpitala.

Zadanie realizowano w ramach działania 12.2 - inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym mającym na celu poprawę

...

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie uprzejmie informuje, że zostanie przeprowadzona likwidacja historii chorób pacjentów leczonych w 1991 roku zgodnie z Dz. U. 09.52.417. z póź. zmianami ustawy z dnia 06.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust. 1.

...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.