19 maja 2017 roku wręczone zostały nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY. Była to już 10 - jubileuszowa edycja Konkursu podczas, której dokonano oceny działalności Uczestników i wyłoniono Laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych. Celem konkursu jest promocja tych placówek medycznych i firm działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych produktów i usług – ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów.

 

perla2017statuetka600      perly2017 1.2 600       perly2017 1.3 600      perly2017 1.4 600


W tym roku w ramach Gali Jubileuszowej Dyrektor Naczelny Marian Przylepa otrzymał Nagrodę Specjalną Menedżer 10-lecia jako uznanie za profesjonalne zarządzanie jednym z największych szpitali w Polsce.
Jednocześnie SPSK 4 nagrodzony został najwyższym wyróżnieniem Nagrodą Specjalną Perły Medycyny 10-lecia, co jest uhonorowaniem ogromnego wkładu, starań wszystkich pracowników i kadry zarządzającej w rozwój medycyny.
W uzasadnieniu wyboru przez Kapitułę Konkursu czytamy: Nagrodę przyznano „ZA WYSOKĄ JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG, EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE I GOSPODARKĘ FINANSOWĄ - DLA JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH SZPITALI W POLSCE”.