W dniach 13 – 16 październik 2015r na zaproszenie Dyrektora Centralnego Szpitala Miejskiego w Równem na Ukrainie Jewgeniusza Kuczeruka przebywała 4 osobowa delegacja SPSK- 4 z Kliniki Kardiologii w składzie mgr Joanna Jasińska – pielęgniarka oddziałowa, Mariola Tylus - pielęgniarka koordynujaca, dr n. med. Marek Prasał , dr hab. n. med. Tomasz Zapolski.

Delegacja z SPSK-4 zapoznała się z przedstawicielami kadry kierowniczej oraz innymi członkami grup zawodowych. Wizyta miała na celu poznanie specyfiki pracy zespołu pielęgniarskiego i lekarskiego oraz wymianę doświadczeń zawodowych.

W trakcie spotkania Dyrektor omówił historię Szpitala, jego aktualną działalność leczniczą, przedstawił wizję rozwoju placówki oraz chęć współpracy z naszym szpitalem.

Centralnym punktem było zorganizowane w drugim dniu pobytu spotkanie ze społecznością szpitala, w którym uczestniczyło około 200 osób.

W czasie tego spotkania Dyrektor dokonał oficjalnej prezentacji delegacji a następnie dyskutowano na temat ważnych zagadnień dotyczących funkcjonowania szpitala w Polsce. Jednym z ważnych elementów tego spotkania była konferencja prasowa z przedstawicielami lokalnych mediów, w tym prasy i telewizji czego owocem był reportaż telewizyjny i artykuł prasowy.

Po oficjalnym spotkaniu członkom delegacji zaprezentowano Pracownię Hemodynamiki, Oddział Kardiologii, Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Z oczywistych względów zainteresowania przedstawicieli SPSK-4 zogniskowały się na działalności oddziałów kardiologicznych. Członkom delegacji umożliwiono udział w wykonywanej w tym czasie koronarografii, co było okazją do podzielenia się uwagami z zespołem lekarskim i pielęgniarskim wykonującym badanie.

Pracownia Hemodynamiki Centralnego Szpitala Miejskiego w Równem działa w oparciu o podarowany przez Prof. dr hab. n. med. Mariana Zębalę angiograf wycofany z użycia w śląskim Centrum Chorób Serca. Zabiegi kardiologii interwencyjnej wykonywane przez zespół pracowni dotyczą przede wszystkim diagnostyki choroby niedokrwiennej serca i angioplastyki wieńcowej. Jednak w odniesieniu do naszej działalności ilość zabiegów jest bardzo ograniczona, a w większości przypadków chory opłaca koszty procedury. Dopiero od niedawna wprowadzono program bezpłatnej terapii w ostrym zawale serca dla niewielkiej ilości chorych ( około 50 na rok ).

W Oddziale Kardiologii implantowane są również stymulatory serca. Jednak zaledwie 70 chorych rocznie poddawanych jest leczeniu elektrostymulacją stałą.

Gospodarze zorganizowali naszej delegacji wiele atrakcji umilając pobyt m.in. wycieczką do Poczajów, gdzie zwiedzono słynny ośrodek pielgrzymkowy prawosławnych i grekokatolików - Ławra Poczajewska - jeden z najważniejszych klasztorów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Następnie zwiedzono Krzemieniec, jego zabytki, dom rodzinny Juliusza Słowackiego oraz Ogród Botaniczny z bogatą roślinnością i historią.

To był bardzo owocny w doświadczenia i bardzo sympatyczny, dzięki gościnności gospodarzy, wyjazd.