Z dniem 7 października 2015 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego (prowadzonego od dnia 20 sierpnia 2015 r.) polegającego na wykonaniu oświetlenia przeszkodowego dla wysokich budynków szpitala, umożliwiającego bezpieczne lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w porze nocnej na przyszpitalnym lądowisku, transportującego osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SPSK-4 jest współużytkownikiem nieruchomości przeznaczonej na szpitalne lądowisko na mocy porozumienia z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie, co oznacza, że koszty inwestycji polegające na przebudowie lądowiska, realizowanej przez USD, poniesione zostaną po połowie przez każdego z użytkowników.

Koszt oświetlenia przeszkodowego w wysokości 126 759,46 pokrył ze środków własnych SPSK-4.

Zakres robót obejmował:

  • przebudowę rozdzielnicy na V p. bloku BAE
  • montaż opraw oświetleniowych na dachu bloków BAE, FNG i CMD
  • włączenie systemu monitoringowego