Od kilku miesięcy działa w SPSK-4 system automatycznego wydawania z szaf dystrybucyjnych odzieży jednorazowego użytku dla personelu Bloku Operacyjnego.

Pora dokonać oceny funkcjonowania nowatorskiego systemu.

Najważniejszą zaletą systemu jest łatwość pobierania ubrań przez zakodowanie ich rozmiarów dla odbiorców w urządzeniu dystrybującym bieliznę. Również z punktu widzenia ponoszonych kosztów należy podkreślić możliwość racjonalnego gospodarowania bielizną operacyjną dla poszczególnych grup odbiorców (lekarzy, pielęgniarek, stażystów, studentów) oraz możliwość oceny realnego zużycia bielizny operacyjnej.

System umożliwia również przypisanie kosztów zużytej bielizny poszczególnym oddziałom, co jest istotne w systemie monitorowania kosztów przez poszczególne ośrodki kosztotwórcze.