Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie wraz z firmą „Merydian” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A. serdecznie zaprasza pracowników Szpitala na szkolenia :

  • Karnoprawna ochrona lekarza przed atakami ze strony pacjenta.
  • Odpowiedzialność karna za fałszowanie dokumentów i poświadczenie nieprawdy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 03.11.2015 r. o godz. 10.30 (wtorek) w sali kinowej na V piętrze (Sala A) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Przewidywany czas omówienia 1 tematu szkolenia to 1,5 godziny.

Proszę o oddelegowanie osób z personelu lekarskiego na szkolenia oraz poinformowanie o powyższym pracowników komórek organizacyjnych.

Pisemną informację o osobach oddelegowanych na szkolenia (imienne wskazanie co najmniej 3 lekarzy) proszę złożyć do dnia 30.10.2015 r. tj. piątek w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego.