W dniach 30.09.2015 r. – 09.10.2015 r. gościmy w Szpitalu Panie pielęgniarki z Centralnego Szpitala Miejskiego w Równem na Ukrainie: Olenę Mykhalchne – pielęgniarkę oddziałową Oddziału Neurologii oraz Katerynę Yuzviuk – pielęgniarkę oddziałową Oddziału Gastrologii, która pełni również obowiązki Pielęgniarki Naczelnej.

Panie przebywają w SPSK 4 w ramach zawartej Umowy o wzajemnej wymianie doświadczeń. Pobyt ma formę staży obserwacyjnych w celu zapoznania się ze specyfiką pracy pielęgniarek na wybranych, specjalistycznych oddziałach SPSK-4 w Lublinie. Pielęgniarki zapoznają się m.in. z organizacją Bloku Operacyjnego Ogólnego, Neurochirurgicznego, Oddziału Intensywnej Terapii, Oddziału Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Oddziału Neurochirurgii. Tematem wymiany jest też dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki oraz zakres obowiązków i uprawnień polskich pielęgniarek w oddziałach szpitalnych.