SPSK Nr 4 w Lublinie prowadzi otwarty nabór konkursowy placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z województw lubelskiego i podlaskiego do współpracy w ramach realizacji pilotażowego projektu „Zdrowe kości do starości – program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim” w zakresie udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach, udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentkom zakwalifikowanym do projektu oraz promocji w ramach wdrażania Programu koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z termomodernizacją budynku SPSK-4 informujemy, iż od dnia 13 lipca 2020 r. wejście główne będzie zamknięte.

Tym samym informujemy, iż od tego dnia zostanie otwarte wejście boczne od strony budynku Pneumonologii. Ponadto tak jak dotychczas funkcjonowało będzie wejście i podjazd dla karetek od strony Izby Przyjęć Planowych (od strony budynku polikliniki).

Paczki dla pacjentów będą przyjmowane przy wejściu bocznym od strony budynku Pneumonologii, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00. do 14.00.

W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 16.06.2021 r. w sprawie ustalenia zasad odwiedzin pacjentów SPSK Nr 4 z zachowaniem kwestii bezpieczeństwa epidemiologicznego zostaje wprowadzony nowy tryb odwiedzin pacjentów:

W ramach projektu „Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej”, realizowanego przez SPSK 4, utworzony został portal poświęcony zjawisku depresji (www.spsk4.lublin.pl/depresja), która dotyka kobiety po porodzie. Na stronie zamieszczono wiele przydatnych informacji, m.in. w postaci historii kobiet, które doświadczyły podobnych problemów, a obecnie mogą cieszyć się macierzyństwem.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 4 maja br. jako pierwszy w Polsce podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na profilaktykę przewlekłych bólów kręgosłupa. Oprócz naszego szpitala, ogólnopolski program polityki zdrowotnej będzie realizowany jeszcze przez cztery podmioty lecznicze w kraju. Jego celem jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo poprzez działania edukacyjno-diagnostyczno-terapeutyczne.

Szanowni Państwo,

W związku z wznowieniem działania Zakładu Fizjoterapii i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Informujemy o wznowieniu pracy od poniedziałku 11.05.2020 przez Pracownię Endoskopową Przewodu Pokarmowego w zakresie badań endoskopowych

Dnia 10.04.2020 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał informację o przyznaniu Szpitalowi dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W piątek 24 kwietnia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego odbyły się badania personelu szpitala na obecność wirusa SARS CoV-2. Jest to wynik akcji organizowanej przez Fundację TVN we współpracy z Amazonem i siecią laboratoriów ALAB.

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, opracowała pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, poradniki dla pacjentów oraz lekarzy dot. zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycznym.