Informujemy, iż z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z pandemią COVID-19, nadal obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji pracy Szpitala, w tym realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym przyjęć planowych oraz udzielania porad medycznych.

Mamy zaszczyt poinformować, iż Uniwersytet Medyczny w Lublinie podpisał umowę z Agencją Badań Medycznych na grant w wysokości 26 mln zł na badania dotyczące innowacyjnej terapii chorych na miastenię - ciężką chorobę autoimmunologiczną. Badaniami kieruje prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK4.


Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami na temat badania klinicznego, które obejmie grupę około 200 chorych:

"Kurier Lubelski" / 9.09.2020

"Med Express" / 9.09.2020

"Puls Medycyny" / 8.09.2020

portal "Świat lekarza" (wywiad z Profesorem Konradem Rejdakiem) 

Świadczenia zdrowotne udzielane w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie w zakresie medycyny nuklearnej  wykonywane są na podstawie aktualnych zezwoleń Państwowej Agencji Atomistyki oraz zgodnie z opracowanymi instrukcjami wzorcowymi (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej DZ. URZ. Min. Zdr. 2014.82).

Informujemy, iż do końca października 2020 roku Fundacja OnkoCafe przy wsparciu Fundacji Philips prowadzi akcję 1000 darmowych badań USG piersi dla kobiet z różnych regionów Polski. Badania skierowane są do pań, które stwierdziły niepokojące zmiany w samobadaniu piersi i/ lub posiadają skierowanie na USG piersi, ale czas oczekiwania na badanie jest w ich przypadku zbyt długi.

Zapraszamy jednostki służby medycyny pracy do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim” w zakresie prowadzania badań przesiewowych wśród osób od 18 roku życia, czynnych zawodowo, z przewlekłymi bólami kręgosłupa powyżej 3 miesięcy. Zainteresowane podmioty powinny złożyć formularz oferty oraz wydelegować personel medyczny do udziału w projekcie.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o naborze: TUTAJ

 

 SPSK Nr 4 w Lublinie prowadzi otwarty nabór konkursowy placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z województw lubelskiego i podlaskiego do współpracy w ramach realizacji pilotażowego projektu „Zdrowe kości do starości – program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim” w zakresie udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach, udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentkom zakwalifikowanym do projektu oraz promocji w ramach wdrażania Programu koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z termomodernizacją budynku SPSK-4 informujemy, iż od dnia 13 lipca 2020 r. wejście główne będzie zamknięte.

Tym samym informujemy, iż od tego dnia zostanie otwarte wejście boczne od strony budynku Pneumonologii. Ponadto tak jak dotychczas funkcjonowało będzie wejście i podjazd dla karetek od strony Izby Przyjęć Planowych (od strony budynku polikliniki).

Paczki dla pacjentów będą przyjmowane przy wejściu bocznym od strony budynku Pneumonologii, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00. do 14.00.

W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 16.06.2021 r. w sprawie ustalenia zasad odwiedzin pacjentów SPSK Nr 4 z zachowaniem kwestii bezpieczeństwa epidemiologicznego zostaje wprowadzony nowy tryb odwiedzin pacjentów:

W ramach projektu „Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej”, realizowanego przez SPSK 4, utworzony został portal poświęcony zjawisku depresji (www.spsk4.lublin.pl/depresja), która dotyka kobiety po porodzie. Na stronie zamieszczono wiele przydatnych informacji, m.in. w postaci historii kobiet, które doświadczyły podobnych problemów, a obecnie mogą cieszyć się macierzyństwem.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 4 maja br. jako pierwszy w Polsce podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na profilaktykę przewlekłych bólów kręgosłupa. Oprócz naszego szpitala, ogólnopolski program polityki zdrowotnej będzie realizowany jeszcze przez cztery podmioty lecznicze w kraju. Jego celem jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo poprzez działania edukacyjno-diagnostyczno-terapeutyczne.