17 grudnia 2020 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 odbyło się spotkanie dotyczące telemedycyny w neurologii.

Anioly Rodzic po Ludzku 2020 - Dyplom

Fundacja Rodzić po Ludzku z wielką przyjemnością informuje o finale Konkursu Anioły Rodzić po Ludzku 2020. Rok 2020 był rokiem w którym personel medyczny wykazał się determinacją, siłą i wrażliwością. Stało się niezwykle istotne, żeby w tym czasie dostrzec i pokazać te osoby, które praktykują ideę “rodzić po ludzku” na co dzień, w każdych warunkach. Konkurs Anioły Rodzić po Ludzku to przede wszystkim docenienie pracy polskich położnych. Kobiety oddały w konkursie tysiące głosów, które potwierdziły, że niezależnie od czasów, w jakich przyszło pracować położnym, wkładają one w swoją pracę serce i profesjonalizm oraz zostają w pamięci kobiet jako dobre wsparcie.

Informacja dotycząca Programu Świadczeń Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020:

  • projekt przeznaczony jest dla osób posiadających orzeczenie o lekkim i średnim stopniu niepełnosprawności,
  • dotyczy udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii / rehabilitacji ambulatoryjnej,
  • rozpoczęcie projektu od 15.12.2020.

W ostatnich dniach w Klinice Położnictwa i Perinatologii SPSK Nr 4 w Lublinie miał miejsce wyjątkowy sukces położniczy. Pacjentka Kliniki, u której 5 lat temu w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczepiono serce z powodu poinfekcyjnej kardiomiopatii rozstrzeniowej, urodziła zdrowego synka.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów we współpracy z WHO przetłumaczyła broszurę dotyczącą samodzielnej rehabilitacji pacjentów po przebyciu choroby związanej z COVID – 19. Zachęcamy pacjentów oraz ich rodziny do zapoznania się z wytycznymi WHO w tym zakresie – link broszura.

Jedno na dziesięcioro dzieci jest wcześniakiem. Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony jest 17. listopada każdego roku na całym świecie. Tego dnia na kolor fioletowy podświetlane są gmachy, szpitale, instytucje, symbolem wcześniaków są również dekoracje w postaci maleńkich fioletowych skarpetek. Zwykle organizowane są również różne spotkania i konferencje dla rodziców wcześniaków.

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego.

Informacje w sprawach dotyczących COVID-19 można uzyskać pod numerami infolinii:

Mamy zaszczyt poinformować, że w konkursie "Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2019", Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał tytuł laureata w pięciu na sześć ocenianych kategorii.

Aktualizacje informacji na temat pandemii COVID-19:

 

  • zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego - serwisy interentowe GIS / MZ / informacje COVID-19
  • informacje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie (mapa zachorowań w województwie) - WSSE
  • serwis internetowy Światowej Organizacji Zdrowia - WHO
  • dzienna mapa zakażeń koronawirusem - gov.pl