Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ma wielką przyjemność poinformować o zakończeniu realizacji prac związanych z budową nowej kotłowni dla potrzeb naszego szpitala.

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Kotłownia parowa wysokoprężna dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie” wykonawcą generalnym została lubelska firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe WAMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. K. Olszewskiego 8.

Pragniemy poinformować, że osoby (w wieku 18-65 lat) uskarżające się na dolegliwości reumatyczne, które nie miały zdiagnozowanego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), mogą skorzystać z badań przesiewowych w tym kierunku w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (włączonych do współpracy ze szpitalem w tym zakresie). Publikujemy zaktualizowaną listę przychodni.

Załącznik:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4  w Lublinie ul. Jaczewskiego 8

P o l s k a    S i e ć   S z p i t a l i  P r o m u j ą c y c h  Z d  r o w i e

Dnia 08.03.2019 r. z okazji Dnia Kobiet, w Galerii Olimp w Lublinie odbyła się akcja prozdrowotna pod nazwą ,,Miasteczko Zdrowia i Urody” organizowana przez Urząd Miasta Lublin, skierowana głównie do kobiet. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie aktywnie wsparł akcję. W ramach stoiska Szpitala można było skorzystać z porad z zakresu cukrzycy, wykonać pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi i otrzymać ulotki informujące o cukrzycy i jej profilaktyce. Dietetycy udzielali porad z zakresu zasad zdrowego odżywiania, częstowali owocami
i jogurtami.

Centrum Innowacyjnych Terapii prowadzone i zarządzane przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest komórką organizacyjną, której planowana działalność ma zwiększyć wachlarz świadczonych usług medycznych poprzez większe zaangażowanie w nowoczesne terapie i wdrażanie najnowszych sposobów realizacji świadczeń zdrowotnych w Szpitalu. Działania tego rodzaju wpisują się w zauważalną tendencję stawiania na innowacyjność, rozwój oraz projekty B+R. Dzięki działalności Centrum ścisła współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w realizacji wielu programów zostanie scentralizowana, a obieg informacji będzie miał uporządkowany proces. Centrum ma za zadanie również wyszukiwanie i pozyskiwanie partnerów do współpracy oraz nowych projektów, w których Szpital będzie mógł brać udział. Rolą Centrum jest także nadzór nad procesem kontraktowania, realizacji i rozliczania badań klinicznych oraz wsparcia personelu działalności podstawowej w tym zakresie.

Zapraszamy lekarzy rodzinnych, którzy chcą wziąć udział w badaniach przesiewowych w kierunku wykrycia wczesnego RZS (by pomóc pacjentom w szybkiej diagnozie i powrocie na rynek pracy), do składania ofert współpracy w terminie do 28 lutego br. W załączeniu znajduje się formularz do wypełnienia. Dzięki połączeniu sił podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów reumatologów z Ośrodka Wczesnej Diagnostyki, pacjent ma szansę na skuteczne i szybkie leczenie oraz zachowanie aktywności zawodowej, dzięki powstrzymaniu choroby.

Lekarze z przychodni, które chcą wziąć udział w badaniach przesiewowych w kierunku wykrycia wczesnego RZS, by pomóc pacjentom w szybkiej diagnozie i powrocie na rynek pracy, zaproszeni są do składania ofert współpracy do udziału w projekcie w terminie do 31 stycznia br.