W związku z pogłębiającym się sezonem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, SPSK-4 wprowadził  zakaz odwiedzin w Oddziałach Położnictwa i Perinatologii, w Oddziałach Ginekologii. Powyższe działania mają na celu ochronę życia  i zdrowia pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu. Za powyższe utrudnienia przepraszamy jednak dobro pacjentów jest naszym najważniejszym celem działania.

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studiów podyplomowych "Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia".
Rozpoczynamy właśnie rekrutację na II edycję, którą planujemy rozpocząć od lutego 2020r.

order odrodzenia polski19 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski dla osób zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jednym z wyróżnionych został Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski związany zawodowo m.in. z Kliniką Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie obchodzi 55-lecie swojej działalności. Ta uroczystość jest dla nas nie tylko pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też okazją, aby zastanowić się nad przyszłością szpitala i wyznaczyć kierunki jego rozwoju
podkreśla dr n. med. Radosław Starownik, dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie.

Dnia 26.11.2019 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych wykorzystywanych do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Wizualizacja głównego budynku szpitala po termomodernizacji

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie rozpoczyna intensywne prace związane z modernizacją energetyczną swoich budynków. Całkowity koszt inwestycji to ponad 45 milionów złotych.

Inwestycja obejmie termomodernizację budynku głównego szpitala oraz budynku przychodni przyszpitalnej, mieszczących się przy ul. Jaczewskiego. Jej celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii oraz racjonalne zarządzanie wykorzystaniem energii w budynkach objętych inwestycją.

Stowarzyszenie CEESTAHC z Krakowa, we współpracy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie, zaprasza na spotkanie edukacyjne z cyklu „Zdrowy powrót do pracy. Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa”, które odbędzie się dnia 25.11.2019 r. (poniedziałek) w Lublinie w godz. 13.15 - 15.15 w budynku SPSK 4 – aula U (poziom – 1).

Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony jest 17 listopada . Około 15 milionów dzieci na całym świecie rodzi się przedwcześnie każdego roku. 

W naszej Klinice rodzi się ok. 2500 noworodków rocznie z czego ponad 300 są to noworodki urodzone przedwcześnie, z małą, bardzo małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała, przebywające po urodzeniu w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. 

W dniu 06.11.2019 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie zostaną przeprowadzone ćwiczenia, dotyczące postepowań z pacjentami w przypadku zdarzeń masowych i katastrof.

W dniu 29.10.2019 r. w siedzibie SPSK-4 w Lublinie odbyło się spotkanie organizowane przez lekarza kierującego Oddziałem Endokrynologii dr hab. n. med. Beatę Matyjaszek- Matuszek z udziałem pacjentów i przedstawicieli mediów poświęcone chorobie akromegalii, leczonej przez zespół oddziału.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące choroby i jej leczenia zaprezentowane przez Panią dr hab. n. med. Beatę Matyjaszek- Matuszek.