Dnia 26.11.2019 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych wykorzystywanych do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Wizualizacja głównego budynku szpitala po termomodernizacji

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie rozpoczyna intensywne prace związane z modernizacją energetyczną swoich budynków. Całkowity koszt inwestycji to ponad 45 milionów złotych.

Inwestycja obejmie termomodernizację budynku głównego szpitala oraz budynku przychodni przyszpitalnej, mieszczących się przy ul. Jaczewskiego. Jej celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii oraz racjonalne zarządzanie wykorzystaniem energii w budynkach objętych inwestycją.

Stowarzyszenie CEESTAHC z Krakowa, we współpracy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie, zaprasza na spotkanie edukacyjne z cyklu „Zdrowy powrót do pracy. Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa”, które odbędzie się dnia 25.11.2019 r. (poniedziałek) w Lublinie w godz. 13.15 - 15.15 w budynku SPSK 4 – aula U (poziom – 1).

Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony jest 17 listopada . Około 15 milionów dzieci na całym świecie rodzi się przedwcześnie każdego roku. 

W naszej Klinice rodzi się ok. 2500 noworodków rocznie z czego ponad 300 są to noworodki urodzone przedwcześnie, z małą, bardzo małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała, przebywające po urodzeniu w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. 

W dniu 06.11.2019 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie zostaną przeprowadzone ćwiczenia, dotyczące postepowań z pacjentami w przypadku zdarzeń masowych i katastrof.

W dniu 29.10.2019 r. w siedzibie SPSK-4 w Lublinie odbyło się spotkanie organizowane przez lekarza kierującego Oddziałem Endokrynologii dr hab. n. med. Beatę Matyjaszek- Matuszek z udziałem pacjentów i przedstawicieli mediów poświęcone chorobie akromegalii, leczonej przez zespół oddziału.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące choroby i jej leczenia zaprezentowane przez Panią dr hab. n. med. Beatę Matyjaszek- Matuszek.

W dniach 25 – 27 października w obiektach Targów Lublin S.A. odbędzie się pierwsza edycja Lubelskich Spotkań Seniorów LubSenior. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie objął patronat naukowy nad tym wydarzeniem.

Informacja dotyczaca SOR

12 września w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli szpitali publicznych współpracujących w ramach Klastra Lubelska Medycyna z Galician Health Cluster z Hiszpanii.

W dniach 10-11 października 2019 r. zostaną zorganizowane w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK-4 bezpłatne badania spirometryczne w godz. 15-18. Koszty osobowe i informacyjne tego przedsięwzięcia poniesie Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową w ramach obchodów Dni Spirometrii 2019 . Badania zostaną przeprowadzone przez pracowników Oddziału.