Klinika Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie otrzymała grant z Agencji Badań Medycznych na przeprowadzenie badań klinicznych w zakresie miastenii gravis. Przyznana kwota to aż 26 milionów złotych.

Miastenia to poważna choroba układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym. Jej charakterystyczne objawy to m.in. osłabienie i tzw. „męczliwość” mięśni. Otrzymany grant umożliwi  kontynuację badań nad skutecznością leczenia tej choroby z zastosowaniem kladrybiny, która dotychczas wykorzystywana była przede wszystkim w walce z takimi chorobami, jak stwardnienie rozsiane czy białaczka.

Uprzejmie informujemy o zmianie formy prowadzenia konsyliów onkologicznych. Konsylia będą się odbywać w systemie telekonferencji pomiędzy lekarzami bez udziału pacjenta w oparciu o dostarczoną dokumentacje medyczną na bieżąco.

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zalecenia zawarte w piśmie LIE.441/01-22/2020 dotyczące ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów oraz w związku z koniecznością zachowania ciągłości terapii pacjentów biorących udział w Badaniach Klinicznych na terenie SPSK 4 w Lublinie przekazuję ścieżkę postępowania:

W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę, choroby grypopodobne oraz inne infekcje sezonowe, wprowadzam
całkowity zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Zakaz obowiązuje od dnia 02.03.2020 r. do odwołania.
Proszę o przestrzeganie powyższego zalecenia.

 

Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klincznego Nr 4 w Lublinie
dr n.med. Radosław Starownik

Załącznik: Skan komunikatu

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zarażenia obywateli UE/EOG zamieszkujących lub odwiedzających prowincję Hubei w Chinach.

Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest umiarkowane i będzie rosnąć.

Materiały informacyjne (PDF):

W związku z pogłębiającym się sezonem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, SPSK-4 wprowadził  zakaz odwiedzin w Oddziałach Położnictwa i Perinatologii, w Oddziałach Ginekologii. Powyższe działania mają na celu ochronę życia  i zdrowia pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu. Za powyższe utrudnienia przepraszamy jednak dobro pacjentów jest naszym najważniejszym celem działania.

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studiów podyplomowych "Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia".
Rozpoczynamy właśnie rekrutację na II edycję, którą planujemy rozpocząć od lutego 2020r.

order odrodzenia polski19 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski dla osób zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jednym z wyróżnionych został Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski związany zawodowo m.in. z Kliniką Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie obchodzi 55-lecie swojej działalności. Ta uroczystość jest dla nas nie tylko pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też okazją, aby zastanowić się nad przyszłością szpitala i wyznaczyć kierunki jego rozwoju
podkreśla dr n. med. Radosław Starownik, dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie.