W Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie odbył się pierwszy zabieg wszczepienia nowoczesnego rozrusznika serca MICRA™ AV, najmniejszego na świecie stymulatora serca.

Miło nam poinformować, że w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie urodziły się trojaczki.

 

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 przy ul. Jaczewskiego zakończono prace związane z modernizacją części Kliniki Kardiologii. Nowoczesny Kliniczny Oddział Elektrokardiologii z Pracownią Elektrofizjologii i Elektroterapii jest gotowy na przyjęcie pacjentów.

Oznaczenie szpitala jest wymieniane w ramach trwających prac termomodernizacyjnych. Zastąpi dawny napis "Państwowy Szpital Kliniczny", który przez 56 lat, aż do marca bieżącego roku znajdował się nad wejściem głównym do budynku SPSK Nr 4. Nowe, podświetlane nocą litery będą przedstawiać nazwę szpitala, która funkcjonuje od 1998 roku - „Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4”.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie włączył się kampanię Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie "Żyj zdrowo - oddaj krew honorowo". Akcja ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i oddawania krwi.

Miło nam poinformować, że Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie przystąpił do ogólnopolskiego programu wsparcia społecznego i duchowego chorych hospitalizowanych z powodu COVID‑19 "Bądź przy mnie". W ramach programu szpital otrzymał cztery smartfony, dzięki, którym pacjenci przebywający na oddziałach covidowych oraz na pozostałych oddziałach mogą w trudnym dla nich czasie kontaktować się z rodziną, bliskimi lub kapelanem.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo - szkoleniowej „POST-COVID SYNDROME – rozpoznawanie i postępowanie” poświęconej problematyce powikłań po infekcji COVID-19.

Kamizelki defibrylujące są nieinwazyjnym rozwiązaniem chroniącym pacjenta przed nagłą śmiercią sercową. W przypadku niektórych chorych pozwalają uniknąć operacji lub długiej obserwacji w szpitalu. Chociaż kamizelki są powszechnie wypożyczane pacjentom w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, do tej pory takie rozwiązanie zastosowano komercyjnie tylko u kilku chorych w Polsce. Jednym z nich jest pan Paweł, pacjent Kliniki Kardiologii SPSK Nr 4.

W przyszłym tygodniu amantadynę otrzymają pierwsi pacjenci z infekcją Covid-19. Zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych nad zastosowaniem leku w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów choroby wywołanej koronawirusem wydał Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Od 10 marca 2020 roku do 10 marca 2021 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 wykonano ponad 27 tysięcy testów w kierunku SARS-CoV-2, hospitalizowano ponad tysiąc pacjentów z chorobą COVID-19 i zużyto 18,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk. Jak wyglądał rok walki z koronawirusem opowiadają Dyrektor Naczelny dr n. med. Radosław Starownik, Naczelna Pielęgniarka Dorota Flis i Pielęgniarka Oddziałowa SOR Krystyna Chałabis-Gnat.