Z przykrością informujemy, że w środę, 1 września zmarła Pani Violetta Mazurek-Król – emerytowana Położna Oddziałowa Traktu Porodowego i Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4.

Zapraszamy pracowników ochrony zdrowia, kierowników podmiotów leczniczych i specjalistów biorących udział w procesie donacji i transplantacji narządów i tkanek na konferencję „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek - wyzwania i szanse”. Konferencja będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z problemem zbyt małej liczby rzeczywistych dawców.

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Kolegi

 

dr n. med. Arkadiusza Smagi

 

- Większość mieszkańców województwa lubelskiego nie przyjęła ani jednej dawki szczepionki przeciw Covid-19. Pod względem wyszczepialności jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Polsce. Czym się to może skończyć? Czwarta fala – jeżeli tylko wybuchnie – rozpocznie się właśnie na wschodzie Polski i tu zbierze największe żniwo - mówi dr hab. n med. Przemysław Matras, prof. UM, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Panu Tadeuszowi Fijałce, wieloletniemu Członkowi Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Żony

Panu Tadeuszowi Fijałce, wieloletniemu Członkowi Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Żony przekazują Dyrektorzy i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Szkolenie "Badania kliniczne w praktyce lekarza rodzinnego" odbędzie się w sobotę 7 sierpnia. Do uczestnictwa zapraszamy lekarzy rodzinnych oraz osoby zarządzające podmiotami leczniczymi, zainteresowane realizacją badań klinicznych.

Mając na uwadze poprawę sytuacji epidemiologicznej, a także istotę i wagę wsparcia rodzącej kobiety przez najbliższe osoby, w SPSK Nr 4 uruchomiona została możliwość odbywania porodów rodzinnych.

Dnia 02.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa SPSK Nr 4 w Lublinie w zakresie gazów medycznych w związku z COVID-19”.

Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia szpitala w tlen i pozostałe gazy medyczne wobec zwiększonego zapotrzebowania oraz zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa lubelskiego.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie bierze udział w programie „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” mającym na celu edukację w temacie zdrowia psychicznego. W ramach akcji zapraszamy do skorzystania z programu bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej dla osób, które chorują lub chorowały na nowotwór, ich bliskich, a także osób zdrowych zainteresowanym profilaktyką onkologiczno-psychologiczną.

Logo projektu "Dostępność Plus"

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasz Szpital otrzymał grant w wysokości 2 000 000 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.