Jedno na dziesięcioro dzieci jest wcześniakiem. Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony jest 17. listopada każdego roku na całym świecie. Tego dnia na kolor fioletowy podświetlane są gmachy, szpitale, instytucje, symbolem wcześniaków są również dekoracje w postaci maleńkich fioletowych skarpetek. Zwykle organizowane są również różne spotkania i konferencje dla rodziców wcześniaków.

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego.

Informacje w sprawach dotyczących COVID-19 można uzyskać pod numerami infolinii:

Mamy zaszczyt poinformować, że w konkursie "Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2019", Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał tytuł laureata w pięciu na sześć ocenianych kategorii.

Aktualizacje informacji na temat pandemii COVID-19:

 

  • zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego - serwisy interentowe GIS / MZ / informacje COVID-19
  • informacje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie (mapa zachorowań w województwie) - WSSE
  • serwis internetowy Światowej Organizacji Zdrowia - WHO
  • dzienna mapa zakażeń koronawirusem - gov.pl

 

 

Informujemy, iż z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z pandemią COVID-19, nadal obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji pracy Szpitala, w tym realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym przyjęć planowych oraz udzielania porad medycznych.

Mamy zaszczyt poinformować, iż Uniwersytet Medyczny w Lublinie podpisał umowę z Agencją Badań Medycznych na grant w wysokości 26 mln zł na badania dotyczące innowacyjnej terapii chorych na miastenię - ciężką chorobę autoimmunologiczną. Badaniami kieruje prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK4.


Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami na temat badania klinicznego, które obejmie grupę około 200 chorych:

"Kurier Lubelski" / 9.09.2020

"Med Express" / 9.09.2020

"Puls Medycyny" / 8.09.2020

portal "Świat lekarza" (wywiad z Profesorem Konradem Rejdakiem) 

Świadczenia zdrowotne udzielane w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie w zakresie medycyny nuklearnej  wykonywane są na podstawie aktualnych zezwoleń Państwowej Agencji Atomistyki oraz zgodnie z opracowanymi instrukcjami wzorcowymi (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej DZ. URZ. Min. Zdr. 2014.82).

Informujemy, iż do końca października 2020 roku Fundacja OnkoCafe przy wsparciu Fundacji Philips prowadzi akcję 1000 darmowych badań USG piersi dla kobiet z różnych regionów Polski. Badania skierowane są do pań, które stwierdziły niepokojące zmiany w samobadaniu piersi i/ lub posiadają skierowanie na USG piersi, ale czas oczekiwania na badanie jest w ich przypadku zbyt długi.

Zapraszamy jednostki służby medycyny pracy do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim” w zakresie prowadzania badań przesiewowych wśród osób od 18 roku życia, czynnych zawodowo, z przewlekłymi bólami kręgosłupa powyżej 3 miesięcy. Zainteresowane podmioty powinny złożyć formularz oferty oraz wydelegować personel medyczny do udziału w projekcie.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o naborze: TUTAJ