W piątek 17 września w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich wszyscy pacjenci odwiedzający SPSK Nr 4 w Lublinie oraz działające przy nim Poradnie Specjalistyczne otrzymają pakiet informacyjny dotyczący szpitala oraz realizowanych w nim projektów profilaktycznych, w ramach których można otrzymać bezpłatne wsparcie medyczne. 

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ogólnopolskie święto związane z Funduszami Europejskimi, mające pokazać korzyści płynące z unijnych dotacji. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania osiągnięć grantobiorców. Jednym z nich jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, który aktywnie korzystaja ze środków europejskich, m.in. realizując nowe inwestycje, a także liczne programy profilaktyczne.

 

 

Szpital jako jeden z tylko kilku ośrodków w kraju realizuje aż cztery programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

  1. Jednym z nich jest projekt obejmujący pacjentki Klinicznego Oddziału Położnictwa i Perinatologii SPSK Nr 4 „Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej”, którego celem jest wzrost wykrywalności depresji poporodowej oraz zwiększenie poziomu świadomości na temat zaburzeń depresyjnych – nie tylko u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, a także w społeczeństwie. W ramach projektu od 2019 roku realizowane są m.in. bezpłatne konsultacje psychologiczne, kampanie medialne, wykłady w szkołach rodzenia, eventy edukacyjno-informacyjne z udziałem konsultantów (m. in. laktacyjnego, psychologa, pediatry). Stworzono także portal poświęcony zjawisku depresji poporodowej. Łącznie SPSK Nr 4 obejmie wsparciem tysiąc kobiet.
  2. Od 2017 roku Szpital prowadzi projekt „Profilaktyka przede wszystkim – wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”. Zawarty w tytule cel szpital realizuje w oparciu o utworzony Ośrodek Wczesnej Diagnostyki Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej SPSK Nr 4 oraz współpracę z przychodniami POZ. W ramach programu przebadano ponad 900 pacjentów. Dodatkowo realizowane są działania edukacyjne dla personelu medycznego oraz pacjentów na temat reumatoidalnego zapalenia stawów.
  3. W trakcie realizacji jest również projekt „Zdrowe kości do starości – program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim”. Jego celem jest wdrożenie skutecznego, skoordynowanego systemu postępowania dla lekarzy POZ w zakresie identyfikacji pacjentów zagrożonych wysokim ryzykiem złamań niskoenergetycznych oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do wysokospecjalistycznego ośrodka zajmującego się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy. W ramach realizacji projektu został utworzony Specjalistyczny Ośrodek Profilaktyki Osteoporozy SPSK Nr 4 w Lublinie (OPO), w którym pacjentki, u których stwierdzono ryzyko osteoporozy, mogą wykonać pogłębione badania diagnostyczne. W ramach projektu szpital planuje objąć wsparciem 1345 kobiet z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego.
  4. Kolejny projekt - „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim” kierowany jest do osób chcących skorzystać ze szkoleń, świadczeń zdrowotnych, badań laboratoryjnych i obrazowych oraz leczenia zachowawczego w postaci warsztatów rehabilitacji ruchowej lub też z konferencji edukacyjnych o tematyce dotyczącej znaczenia profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa. Realizacja projektu umożliwi stworzenie skoordynowanej opieki nad osobami uskarżającymi się na dolegliwości bólowe kręgosłupa dzięki zaangażowaniu wszystkich stron, których ten problem dotyczy. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 1425 osób z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego.

 

Na realizację projektów profilaktycznych szpital pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie blisko 5 mln złotych.

 

Zapraszamy do odwiedzenia szpitala i Poradni Specjalistycznych przy ul. Jaczewskiego w piątek 17 września. Natomiast już teraz osoby zainteresowane programami profilaktycznymi zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonów: 81 72 44 801 i 81 72 44 914.

 

Tak wyglądała poprzednia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie:

 

dni otwarte3

 

dni otwarte4

dni otwarte2