8 września 2021 r w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja poświęcona cyfryzacji w medycynie i ochronie zdrowia „Lub Tech Digital Heath 2021”. Wśród panelistów znalazło się czterech przedstawicieli Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4: Dyrektor Naczelny dr n. med. Radosław Starownik, kierownik Oddziału Neurologii prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak, kierownik Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej prof. dr hab. n.med. Radosław Rola i kierownik Oddziału Kardiologii Inwazyjnej dr hab. n.med. Piotr Waciński. 


4Fot. Joanna Sala-Paul

 

Jedną z osób otwierających spotkanie był kierownik Oddziału Nefrologii SPSK Nr 4 i rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab.n.med. Wojciech Załuska. - Dzisiejsze spotkanie związane jest głównie z ideą aplikacji technologii i korzystania z wiedzy wielu specjalistów z zakresu cyfryzacji, informatyki i modelowana, które mają nam, medykom pomóc w tworzeniu efektywnych narzędzi dotyczących diagnostyki i leczenia naszych pacjentów. Na Lubelszczyźnie dostęp do leczenia specjalistycznego jest nierówny, co wiąże się z modelem rozmieszczenia różnych instytucji. Narzędzia, o których mówię, przydadzą się w doprowadzeniu do zmian organizacyjnych dla dobra naszych pacjentów, również tych, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach - podkreślał prof. Załuska.

 

załuska

Prof. dr hab.n.med. Wojciech Załuska podczas konferencji „Lub Tech Digital Heath 2021” (Screen)

 

Konferencja była podzielona na kilka paneli eksperckich. Do panelu pt. „Transformacja cyfrowa w systemie opieki medycznej - dotychczasowe doświadczenie i nowe perspektywy” zaproszono trzech ekspertów z SPSK Nr 4: prof. dr hab. n.med. Konrada Rejdaka, prof. dr hab. n.med. Radosława Rolę oraz dr hab. n.med. Piotra Wacińskiego. W dyskusji wzięli też udział: prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prorektor ds. osobowych i rozwoju kadry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska, prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Zbigniew Pastuszak i prof. dr hab. Mirosław Czuczwar z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

- Co do tego, że transformacja cyfrowa jest niezbędnym elementem rozwoju medycyny, nie ma najmniejszych wątpliwości - mówił kierownik Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 prof. dr hab. n.med. Radosław Rola. Specjalista zaznaczył, że znaczenie cyfryzacji szczególnie potwierdził czas pandemii i przekształcenie puławskiego szpitala w placówkę hospitalizacji zakażonych wirusem SARS-CoV-2. - Gdy trafiał tam pacjent z urazem głowy, krwiakiem wewnątrzczaszkowym, wymagający operacji, przyjeżdżał do niego neurochirurg z Lublina. Problem wynikał z faktu, że zanim neurochirurg podejmie decyzję, czy ma operować, musi zobaczyć wyniki badań obrazowych. Dotychczas wyglądało to następująco: ratownik w Puławach brał do ręki płytę CD z wynikami i karetką udawał się do Lublina. Pacjent powinien być zoperowany w ciągu pierwszych dwóch godzin, tymczasem półtorej godziny tracono na trasie. W momencie, gdy barierą stał się Covid-19, udało się znaleźć szybkie rozwiązanie informatyczne: transfer danych poprzez stworzone w SPSK Nr 4 depozytorium cyfrowe. Dzięki niemu możemy wykonać konsultację w 10 minut od momentu odebrania telefonu ze szpitala w Puławach - tłumaczył prof. Rola. 

 

Położenie nacisku na cyfryzację dało również pozytywne efekty w strukturach Neurologii SPSK Nr 4, którymi kieruje prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak. - W naszym regionie ok. 13 jest ośrodków udarowych. Stworzyliśmy projekt, który ma integrować te ośrodki, aby maksymalnie skrócić czas działania w przypadku rozpoznania udaru u pacjenta. Tu każda mijająca minuta obniża szanse na skuteczne leczenie. Dzięki projektowi ośrodki działające w różnych częściach regionu będą mogły przesyłać dane w sposób błyskawiczny do ośrodka realizującego pilotaż, czyli Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. To daje szansę na szybkie leczenie przyczynowe, czyli udrożnienie zatkanych naczyń mózgowych - wyjaśniał prof. Rejdak. Neurolog opowiedział też o programie „E- konsylia w Klinice Neurologii SPSK Nr 4”.

 

1

Fot. Joanna Sala-Paul

 

Dr hab. n.med. Piotr Waciński, kierownik Oddziału Kardiologii Inwazyjnej mówił m.in. o nowych rozwiązaniach w zakresie telemedycyny. - W SPSK Nr 4 w Lublinie tworzy się w tej chwili centrum telemetrii i telemedycyny, które będzie obejmowało cały region. Dzięki niemu będziemy mogli pomagać pacjentom zdalnie - zapowiedział ekspert. - Wyniki badań takich jak tomografia, rezonans, echo serca czy EKG będziemy przekazywać za pomocą metod cyfrowych. Tych badań nie musi wykonywać lekarz. Już od wielu lat w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy Niemczech wykonują je wyszkoleni technicy, a opis wyników certyfikowany jest przez lekarzy specjalistów. Dzięki technologiom cyfrowym we Wschodnim Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia SPSK Nr 4 będziemy mogli zapewnić diagnostykę i leczenie pacjentów przy mniejszych zespołach specjalistów - mówił dr Waciński.

 

”Znaczenie europejskich, krajowych i regionalnych ekosystemów innowacji” to kolejny panel, który wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy. Wziął w nim udział m.in. dr n.med. Radosław Starownik, Dyrektor Naczelny SPSK Nr 4 w Lublinie. Dyrektor w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na znaczenie innowacyjności w SPSK Nr 4, a także rolę współpracy w tym zakresie z partnerami zewnętrznymi. - Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące nowych rozwiązań, start-upów czy też poprawy jakości pracy szpitala i jego dostępności dla pacjenta - mówił dr Starownik. 

 

Konferencja „Lub Tech Digital Heath 2021” była skierowana do odbiorców związanych z obszarem e-zdrowia - przedstawicieli szpitali publicznych i innych podmiotów leczniczych, uniwersytetów, ośrodków innowacji, akceleratorów, inkubatorów, parków naukowo-technologicznych i instytutów badawczych, biznesu, funduszy inwestycyjnych, klastrów, start-upów z obszaru medycyny i zdrowia oraz branży ICT, a także organizacji zrzeszających osoby o szczególnych potrzebach..

 

Współorganizatorami konferencji był partner Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 Klaster Lubelska Medycyna, a także: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej .

 

2

Fot. Joanna Sala-Paul