Mając na uwadze poprawę sytuacji epidemiologicznej, a także istotę i wagę wsparcia rodzącej kobiety przez najbliższe osoby, w SPSK Nr 4 uruchomiona została możliwość odbywania porodów rodzinnych.

 

Rodzącej w trakcie porodu na sali porodowej może towarzyszyć osoba przez nią wskazana (nie musi to być ojciec dziecka), która w momencie wizyty w szpitalu nie wykazuje objawów infekcji i u której przeprowadzony przed wizytą test antygenowy Covid-19 Ag Rapid dał wynik negatywny. Badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 można wykonać bezpłatnie w punkcie pobrań przy Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej.

 

Obecność przy porodzie jest możliwa po wypełnieniu przez osobę towarzyszącą kwestionariusza dostępnego poniżej oraz przy jednoczesnym zachowaniu niniejszych zasad:

  • Jednocześnie w Klinicznym Oddziale Ginekologii lub Trakcie Porodowym może się odbywać jeden poród rodzinny.
  • Porody rodzinne mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu zgody lekarza kierującego Oddziałem lub lekarza dyżurnego.
  • Udział w porodzie rozpoczyna się wraz z jego rozpoczęcie i trwa do dwóch godzin po porodzie.
  • Przed porodem osobie towarzyszącej mierzona jest temperatura, wypełnia ona rówież ankietę wywiadu epidemiologicznego.
  • Osoba uczestnicząca w porodzie ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust przy użyciu maski medycznej (nie może to być maska materiałowa) i dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren Oddziału, przed i po kontakcie z osobą rodzącą lub niemowlęciem oraz przez wyjściem z Oddziału.
  • Osoba uczestnicząca w porodzie nie może w trakcie jego trwania opuścić Oddziału.

 

 

Ponadto osobom towarzyszącym rekomendowane jest:

  • Posiadanie dowodu zaszczepienia się przeciw Covid-19.
  • Co najmniej dwutygodniowa karencja od ostatniego zaszczepienia.
  • Udokumentowany status ozdrowieńca do sześciu miesięcy od zachorowania.

 

Do pobrania: Wniosek o zgodę na udział w porodzie rozdzinnym w stanie epidemii COVID ( DOCX , 25 KB)

 

Główny warunek udziału w porodzie rodzinnym to negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Decyzję o udzieleniu zgody wydaje lekarz kierujący Oddziałem lub lekarz dyżurny.

 

Trakt Porodowy w Klinicznym Oddziale Położnictwa i Perinatologii SPSK Nr 4 dysponuje dwoma salami przystosowanymi do porodów rodzinnych, w tym salą z wanną porodową. Wanna została zamontowana przy okazji termomodernizacji Oddziału. Porody w wodzie odbywają się na życzenie Pacjentek.