Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasz Szpital otrzymał grant w wysokości 2 000 000 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • wejść (wjechać wózkiem inwalidzkim) do budynku szpitala dodatkowym wejściem (przy schodach głównych do szpitala, podjazdem prowadzącym do szatni na poziomie wysokiego parteru - nowy podjazd wraz z wymianą drzwi i automatyką drzwiową),
 • wejść (wjechać wózkiem inwalidzkim) do budynku Szpitala od strony Poradni Rehabilitacyjnej (nowy podjazd wraz z wymianą drzwi i automatyką drzwiową),
 • skorzystać z toalety dla niepełnosprawnych w strefie wejścia do szpitala, przy szatni na poziomie wysokiego parteru,
 • skorzystać z przebudowanego punktu rejestracji Zakładu Fizjoterapii umozliwiającego obsługę pacjentów na wózkach inwalidzkich (m.in. nastąpi reorganizacja rejestracji- wykonanie 3 stanowisk rejestracyjnych z odpowiednią wysokością lady, wyodrębnienie pomieszczenia rejestracji od części wspólnej, przechodniej),
 • korzystać z zamontowanych poręczy ściennych oraz odbojoporęczy, na czterech oddziałach, na kórych brakuje jeszcze poręczy (Klinicznym Oddziale Położnictwa i Perinatologii, Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Lecznia Żywieniowego, Klinicznym Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej, Klinicznym Oddziale Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej z Poddoddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
 • korzystać z systemu wspomagania słuchu (pętli indukcyjnych),
 • krzystać z systemu przestrzennej nawigacji wewnątrzbudynkowej (multimedialnych kiosków informacyjnych),
 • korzystać z zakupionych w ramach projektu tabletów wraz z oprogramowaniem, przeznaczonych do komunikacji alternatywnej,
 • korzystać ze strony internetowej szpitala, która zostanie dostosowana do wymogów standardu WCAG 2.1,
 • otrzymać pomoc ze strony pracowników szpitala z zachowaniem najwyższych standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (dzięki przeszkoleniu pracowników m.in. z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami),
 • skorzystać z zakupionego w ramach projektu sprzętu medycznego i pomocniczego dedykowanego osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • uzyskać dostęp do opracowanych w ramach projektu procedur w zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.