8 czerwca, w Światowy Dzień Guza Mózgu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 zaprasza do bezpłatnych konsultacji pacjentów zainteresowanych Systemem Terapii NanoTherm. W godzinach 9-16 na Państwa pytania pod numerem telefonu +48 781 887 223 czekać będą specjaliści SPSK Nr 4.

 

Kiedy guz jest groźny

 

Guzy mózgu to wszelkie obce dla mózgu struktury, w tym nowotwory, których rozrost może powodować wzrost ciasnoty śródczaszkowej. Znaczącą część z nich stanowią zmiany nowotworowe - co roku ok. 3,5 tysiąca osób w Polsce ma postawioną diagnozę potwierdzającą obecność pierwotnego nowotworu wewnątrzczaszkowego.

 

- Guzy mózgu w szerokim tego słowa znaczeniu najczęściej wykrywane są przypadkiem, podczas wykonywania tomografii komputerową głowy lub rezonansu magnetycznego zleconego z innego powodu, np. podejrzenia wstrząśnienia mózgu – mówi prof. dr hab. n. med. Radosław Rola, kierownik Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4. – Dla takiego przypadkowo wykrytego guza w literaturze anglosaskiej istnieje nawet specjalne określenie: incydentaloma. W przypadku stwierdzenia obcej struktury w mózgu nie należy jednak od razu wpadać w panikę. Nie każdy guz wymaga leczenia. Niektóre z powodu niewielkich rozmiarów nie zagrażają pacjentowi i mogą być obserwowane - tłumaczy neurochirurg.


Objawy guza mózgu mogą być bardzo różne, zależnie od lokalizacji guza. Mogą pojawić się zaburzenia pamięci, zaburzenia orientacji, napady padaczki, nudności i wymioty i cały szereg innych dolegliwości. Pierwszym sygnałem często bywają np. poranne bóle głowy, którym towarzyszą nudności. Warto wówczas wykonać badania, by stwierdzić, czy przyczyną nie jest przypadkiem guz mózgu.

 

Z powodu nowotworów układu nerwowego umiera rocznie ok. 3 tysiące osób. Najczęstszą przyczyną zgonów są najbardziej niebezpieczne dla pacjentów złośliwe nowotwory mózgu, które są diagnozowane co roku u ok. 2.6 tysiąca osób. Jednak każdy guz, bez względu na stopień złośliwości może być groźny, jeżeli z powodu swojej lokalizacji powoduje ucisk na ośrodki mózgowe mające wpływ na kluczowe czynności organizmu.

 

- Usunięcie guza mózgu w większości przypadków może się wiązać z ryzykiem nowych uszkodzeń neurologicznych. Po operacji może na przykład pojawić się niedowład kończyn, zaburzenia mowy czy zaburzenia poznawcze: kłopoty z abstrakcyjnym myśleniem, orientacją przestrzenną, kontrolą wyrażania emocji. To wszystko może sprawić, że pacjent nie będzie w stanie wykonywać swojego dotychczasowego zawodu czy uprawiać ulubionego hobby. Konieczne jest więc dokładne przeanalizowanie zarówno pozytywnych skutków, jak i ryzyka każdej operacji - podkreśla prof. Radosław Rola.

 

Guzy mózgu mogą rosnąć zarówno wewnątrz, jak i poza mózgiem. Te pierwsze najczęściej wywodzą się z tkanki glejowej, jak złośliwy gwiaździak anaplastyczny czy też jeden z najtrudniejszych w leczeniu guzów OUN - glejak wielopostaciowy. Operacje polegające na ich usunięciu (w całości lub w części) stanowią pierwszy etap leczenia i mogą znacznie wydłużyć życie pacjenta. Następnym etapem jest leczenie onkologiczne - radioterapia i chemioterapia.

 

Terapia NanoTherm

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego zajmuje się Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej. Jest to jedna z najlepszych jednostek w kraju, posiadająca wysoko wykwalifikowany zespół, nowoczesne sale operacyjne oraz innowacyjny sprzęt do diagnostyki i leczenia, w tym operacji guzów mózgu, których wykonywanych jest ok. 350 rocznie. Prowadzony jest tu także szeroki zakres operacji neurochirurgicznych u dzieci.


Oddział wyróżnia także możliwość przeprowadzania terapii NanoTherm. SPSK Nr 4 jest jedynym z nielicznych ośrodków medycznych na świecie i jednym z 3 w Europie, gdzie pacjenci onkologiczni mogą aktualnie korzystać z tej innowacyjnej metody leczenia.

 

Terapia NanoTherm ma zastosowanie w złośliwych guzach glejowych mózgu np. glejakach wielopostaciowych. Jej celem jest zniszczenie lub trwałe uszkodzenie przetrwałych po zabiegu operacyjnym komórek nowotworowych. 

 

Na czym polega zabieg? Do miejsca, gdzie przed operacją znajdował się guz (na ścianę tkanek okalających jamę poresekcyjną) wprowadzana jest tzw. nanopasta, czyli roztwór zawierający nanocząsteczki tlenku żelaza. Nanocząsteczki to malutkie cząsteczki mające średnicę 15 nanometrów, które są bardzo drobno rozproszone w wodzie. Następnie po operacji pacjent poddawany jest serii zabiegów z użyciem urządzenia Nanoactivator, które wykorzystuje zmienne pole magnetyczne i podgrzewa wprowadzone do mózgu cząsteczki. W ten sposób niszczone są komórki nowotworowe, które nie zostały usunięte podczas operacji, a miejsce, w którym znajdował się glejak jest zabezpieczane przed ponownym pojawieniem się guza.


Po zastosowaniu terapii NanoTherm komórki nowotworowe stają się również bardziej wrażliwe na stosowaną równolegle radioterapię lub chemioterapię (jeżeli zajdzie taka konieczność). Wprowadzone do loży pooperacyjnej nanocząsteczki pozostają w niej jako implant. Na ich powierzchni znajdują się specjalne struktury, dzięki czemu nie mogą się one przemieszczać i nie naruszają zdrowych tkanek. W miejscu, gdzie dotychczas znajdował się guz, zazwyczaj nie pojawią się już nowe zmiany nowotworowe.

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji dla pacjentów zainteresowanych terapią NanoTherm. 8 czerwca (wtorek), w godzinach 9-16 na pytania odpowiedzą specjaliści SPSK Nr 4:

Prof. Tomasz Trojanowski
Prof. Radosław Rola
Dr Jacek Woźniak
Infolinia: +48 781 887 223


 

 flaga ang   flaga rus

 swiatowydzienmaly