Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie znalazł się w gronie 21 placówek medycznych nagrodzonych przez Ministra Zdrowia. Nagroda w wysokości 1 milion złotych za wysoką aktywnością donacyjną SPSK Nr 4 zostanie przeznaczona na zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Kryterium przyznania środków stanowiła liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów. Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjną tych placówek. Szpital przy Jaczewskiego został wysoko oceniony i otrzymał 1 milion złotych. Jest to jedyny nagrodzony ośrodek medyczny w województwie lubelskim.

 

Otrzymane środki pozwolą na zakup specjalistycznego sprzętu: walizki do trudnej intubacji, aparatu USG, bioimpedancyjnego tomografu komputerowego, kaszlator, dwie platformy monitorujące oraz trzy komplety pomp infuzyjnych ze stacją dokującą. Z aparatury medycznej będą korzystać pacjenci Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK Nr 4.

Nagrodzone szpitale (w kolejności od najwyżej ocenionych):

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
 3. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
 4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
 5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
 8. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach zakładu leczniczego Centralny Szpital Kliniczny,
 9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
 10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
 11. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3,
 12. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
 14. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach,
 15. Szpital Śląski w Cieszynie,
 16. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
 17. Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
 18. Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 19. SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 20. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
 21. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.

 

Jak podkreśla Minister Zdrowia, przekazane szpitalom dofinansowanie jest wyrazem uznania dla pracy całego zespołu koordynującego i zaangażowanego w proces donacji, który identyfikuje, kwalifikuje oraz sprawuje opiekę nad dawcami, jak również dla zaangażowania ze strony zarządzających placówkami.

 

- Dziękuję serdecznie za zaangażowanie całego personelu medycznego oraz Dyrektorów szpitali, również w imieniu tych wszystkich pacjentów, którzy w wyniku Państwa działań mogą ponownie cieszyć się bezcennym darem, jakim jest życie – mówi Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski.

 

Zadanie mogło zostać zrealizowane także dzięki merytorycznemu wsparciu prof. Radosława Owczuka, Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Treść listu gratulacyjnego:

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
oraz
Szpitalni Koordynatorzy pobierania
i przeszczepiania komórek, tkanek
i narządów,

           

               w uznaniu Państwa osiągnięć i zasług dla medycyny transplantacyjnej przyznane zostało Państwa Szpitalowi finansowanie na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Nie ulega wątpliwości, że znalezienie się w gronie najbardziej aktywnych szpitali donacyjnych jest wynikiem pracy całego zespołu koordynującego i zaangażowanego w proces donacji, który identyfikuje, kwalifikuje oraz sprawuje opiekę nad dawcami, jak również wynikiem zaangażowania ze strony zarządzających tymi podmiotami leczniczymi. Na Państwa ręce składam zatem wyrazy wielkiego uznania dla całego personelu medycznego, który bierze udział w procesach donacyjnych, a którego zaangażowanie jest nie do przecenienia zarówno z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, jak również tych wszystkich pacjentów, którzy mogą ponownie cieszyć się bezcennym darem, jakim jest życie.

Gratulując Państwu znalezienia się w gronie wyróżnionych podmiotów wyrażam nadzieję, że będzie to także inspiracją do podejmowania dalszych działań wspierających rozwój medycyny transplantacyjnej.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sławomir Gadomski
Podsekretarz Stanu

 

Komunikat na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

Media o nagrodzie dla SPSK Nr 4:

Radio Eska | SPSK4 jednym z liderów w liczbie wykonanych przeszczepów i z nagrodą ministra