Profesor Konrad Rejdak wraz ze swoim zespołem z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie weszli w skład międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania nad skutecznością amantadyny i jej pochodnych w leczeniu infekcji SARS-CoV-2.

 

IMG 3062

Prof. Konrad Rejdak (fot. Alina Pospischil)

 

Wkład lubelskich naukowców (pierwszy raport kliniczny opublikowany w piśmiennictwie światowym) został zauważony i doceniony. Profesor Konrad Rejdak wraz z kierowanym przez siebie zespołem znalazł się w gronie największych i najbardziej prestiżowych europejskich ośrodków naukowo-badawczych.

 

Konsorcjum współtworzą między innymi:

University of Copenhagen (Dania)

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (Niemcy)

University of Barcelona (Hiszpania)

University of Athens (Grecja)

Aarhus University (Dania)

KU Leuven (Belgia)

 

Konsorcjum złożyło projekt naukowy pt.: „NEW AVENUES FOR COVID-19TREATMENT WITH AMANTADINE AND OTHER ION CHANNEL BLOCKERSSUITABLE FOR DRUG REPURPOSING” w prestiżowym konkursie Horison 2021.

 

Udziałem lubelskich specjalistów w działalności konsorcjum będzie badanie kliniczne realizowane w SPSK Nr 4 wraz z partnerskimi ośrodkami klinicznymi z Warszawy, Grudziądza, Wyszkowa i Rzeszowa zatytułowane - „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych SARS-CoV-2”.

 

Całość przedsięwzięcia jest finansowana przez Agencję Badań Medycznych. Ponadto wraz z zespołem Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN pod kierownictwem prof. Pawła Grieba zespół badaczy rozpocznie badania nad biowskaźnikami biochemicznymi w monitorowaniu progresji i powikłań COVID-19.

 

Co istotne, w Danii i Grecji rozpoczęło się bliźniacze badanie kliniczne z zastosowaniem amantadyny w terapii infekcji SARS-CoV-2 w oparciu o protokół podobny do opracowanego przez Polskich naukowców.

 

- Uczestniczymy w niezwykle ważnym wydarzeniu – mówi Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Wojciech Załuska. – Wobec całej burzy medialnej i kontrowersji wokół leku, naszej Uczelni zależy na analitycznym i naukowym udowodnieniu działania”– wyjaśnia Rektor Wojciech Załuska.

 

- Bardzo się cieszę, że Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 jest liderem ogólnopolskiego projektu, zwłaszcza że kolejny raz został on dostrzeżony przez zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Międzynarodowa współpraca owocuje m.in. wymianą doświadczeń, co daje większe możliwości podczas badania wpływu amantadyny na przebieg Covid-19 – podkreśla dr n. med. Radosław Starownik, Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4.

 

- Trwa wyścig z czasem. Pandemia opada, ale jest tak samo groźna, jak była. Niech to nas nie zwiedzie – przestrzega prof. Konrad Rejdak. Specjalista ocenia, że obecnie istnieje większa dostępność do badań a tym samym podjęcie decyzji o terapii, jaka zostanie zastosowana, może być bardziej precyzyjne. - Wejście lubelskiego ośrodka do międzynarodowego konsorcjum, to szansa na opracowanie skutecznej terapii przeciwko infekcji SARS-CoV-2 – wyjaśnia prof. Konrad Rejdak.

 

IMG 4136

Amantadyna (fot. Alina Pospischil)

 

Przygotowali: 

Wojciech Brakowiecki
Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Alina Pospischil
Rzeczniczka Prasowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

 

 

O międzynarodowym konsorcjum w mediach:

Dziennik Wschodni | Amantadyna na Covid-19 wchodzi do europejskich badań

Polsat | Leczenie amantadyną. Badania międzynarodowego konsorcjum. "Szansa na skuteczną terapię"

Radio Lublin | Czy amantadyna działa? W międzynarodowych badaniach pomogą lekarze z Lublina

Eska Lublin | Światowe badania nad amantadyną. W zespole naukowcy z SPSK4 w Lublinie

Medexpress | Naukowcy z Lublina dołączyli do międzynarodowego konsorcjum badawczego

Nasz Dziennik | Najlepsi zbadają amantadynę

TVP Lublin | Międzynarodowy zespół ds. amantadyny

Nauka w Polsce | Lubelscy naukowcy w międzynarodowym konsorcjum badającym skuteczność amantadyny