W Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie odbył się pierwszy zabieg wszczepienia nowoczesnego rozrusznika serca MICRA™ AV, najmniejszego na świecie stymulatora serca.

 

Do zabiegu, który przeprowadził zespół w składzie: dr hab. Andrzej Głowniak oraz dr Marcin Janowski, został zakwalifikowany 66-letni pacjent cierpiący z powodu całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego skutkującego bardzo wolną akcją serca lub całkowitym jej brakiem.

 

- Dla takiego pacjenta jedyną szansą na przeżycie jest stała stymulacja serca. U naszego pacjenta konieczne było całkowite usunięcie wszczepionego wcześniej stymulatora wraz z elektrodami z powodu zapalenia wsierdzia. Ponowna implantacja klasycznego stymulatora obarczona byłaby bardzo dużym ryzykiem nawrotu infekcji, stąd nasza decyzja o implantacji stymulatora bezelektrodowego Micra AV. Jest to najmniejszy na świecie stymulator serca z możliwością zapewnienia synchronizacji przedsionkowo-komorowej (AV). Jest wskazany w leczeniu pacjentów z blokiem przewodzenia sygnałów elektrycznych pomiędzy przedsionkami a komorami serca - mówi dr hab. Andrzej Głowniak, kierownik Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK Nr 4.

 

1 1

Fot. Łukasz Głaczkowski

2 1

Fot. Łukasz Głaczkowski

 

- Pacjent zniósł zabieg bardzo dobrze, nowy stymulator funkcjonuje prawidłowo. Należy jednak zaznaczyć, że sprawnie przeprowadzony zabieg to tylko część naszej pracy. Na piątek zarezerwowaliśmy trochę czasu na właściwe zaprogramowanie urządzenia. Obecnie „uczy się” ono specyfiki pracy serca naszego pacjenta, a zebrane dane dadzą w efekcie optymalne, niejako „skrojone na miarę” ustawienie parametrów pracy stymulatora. W ciągu kolejnych 2-3 dni planujemy wypisać pacjenta, który spędził ostatnie sześć tygodni w różnych szpitalach, do domu - tłumaczy dr Marcin Janowski.

 

Sprawne przeprowadzenie zabiegu przez lekarzy SPSK Nr 4 było możliwe dzięki dużemu doświadczeniu zespołu Kliniki Kardiologii. Podobne zabiegi wykonują oni już od kilku lat.

 

- Odmienność dzisiejszego zabiegu wynika z postępu technologii, który umożliwił znaczne poszerzenie funkcjonalności stymulatora w porównaniu do poprzedniej generacji. Dzięki temu poszerza się grono pacjentów, którzy będą mogli z niego skorzystać - mówi prof. dr hab. Andrzej Wysokiński, kierownik Kliniki Kardiologii SPSK Nr 4 oraz koordynator Klinicznych Oddziałów Kardiologii SPSK Nr 4.

 

3 1

Fot. Łukasz Głaczkowski

6 1

Fot. Łukasz Głaczkowski

 

Do tej pory pacjenci z blokiem AV mogli być leczeni tylko przy użyciu tradycyjnych stymulatorów dwujamowych, które wszczepia się w górnej części klatki piersiowej, podskórnie, poniżej obojczyka i łączy z sercem przy użyciu przewodów elektrycznych nazywanych „elektrodami”. Stymulator Micra™ AV ma dokładnie taki sam rozmiar i kształt jak oryginalny system stymulacji przezcewnikowej (TPS) Micra (jest wielkości pastylki, ma długość równą średnicy dwuzłotówki), a jednocześnie wykorzystuje kilka dodatkowych wewnętrznych algorytmów detekcji przedsionkowej, które śledzą pracę serca, umożliwiając urządzeniu dostosowanie stymulacji w komorze dla uzyskania koordynacji z rytmem przedsionkowym, co z kolei zapewnia stymulację serca z „synchronizacją AV” u pacjentów z blokiem AV.

 

Jedynym ograniczeniem jest fakt, że procedura ta nie jest standardowo refundowana.

 

- Tym bardziej cieszy nas dobra współpraca z dyrekcją Lubelskiego Oddziału NFZ, która - mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć - rozumie potrzeby naszych pacjentów i wychodzi im naprzeciw – zaznacza dr hab. Andrzej Głowniak. 

 

5 1

Fot. Łukasz Głaczkowski

4 1

Fot. Łukasz Głaczkowski

 

Zabieg wszczepienia symulatora przeprowadzono w nowoczesnym, świeżo oddanym do użytku Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii. Oddział stanowi zmodernizowaną część Kliniki Kardiologii SPSK Nr 4.

 

- Dzisiejszy dzień jest dla naszego zespołu też bardzo ważny dlatego, że dotychczas podobnie skomplikowane zabiegi wykonywaliśmy niejako „gościnnie” w Pracowni Hemodynamiki SPSK Nr 4 lub na sali hybrydowej. Dzisiaj możemy zrobić to „u siebie”, dzięki odpowiedniemu wyposażeniu nowej Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii, o co wspólnie z prof. Andrzejem Wysokińskim staraliśmy się od kilku lat - podkreśla dr hab. Andrzej Głowniak. 

 

8 1

Fot. Łukasz Głaczkowski

9 1

Fot. Łukasz Głaczkowski

10 2

Fot. Łukasz Głaczkowski

 

O zabiegu w mediach:

Radio Lublin | Pierwsza taka operacja w regionie. Lubelscy lekarze wszczepili pacjentowi najmniejszy na świecie rozrusznik serca

TVP Lublin | Sukces lubelskich kardiologów

Kurier Lubelski | Kardiolodzy z Lublina wszczepili najmniejszy na świecie stymulator serca. Mamy zdjęcia i wideo!

Dziennik Wschodni | Pierwszy taki zabieg w regionie. Lekarze w Lublinie wszczepili pacjentowi najmniejszy rozrusznik serca