Miło nam poinformować, że Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie przystąpił do ogólnopolskiego programu wsparcia społecznego i duchowego chorych hospitalizowanych z powodu COVID‑19 "Bądź przy mnie". W ramach programu szpital otrzymał cztery smartfony, dzięki, którym pacjenci przebywający na oddziałach covidowych oraz na pozostałych oddziałach mogą w trudnym dla nich czasie kontaktować się z rodziną, bliskimi lub kapelanem.

 

Program „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM) we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Rzecznik Praw Pacjenta.

Do udziału w programie zostały zaproszone szpitale wchodzące w skład systemu zabezpieczenia szpitalnego, w tym Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.

 

Celem programu jest zapewnienie, aby żaden chory na COVID-19 nie był samotny w szpitalu. Jak podkreślają organizatorzy, pacjenci w ciężkim czasie infekcji, a zwłaszcza w okresie zagrożenia życia, bezradności i poczucia bliskości śmierci powinni mieć zapewnioną opiekę duchową. 

 

Jak skorzystać z programu?

Dzięki smartfonom pacjenci z obszaru izolacyjnego, czerwonej strefy SOR, ale i z pozostałych oddziałów będą mieli możliwość m.in. prowadzenia rozmów głosowych i wideo. Aby umożliwić chorym na COVID-19 wirtualny kontakt z osobami bliskimi, personel medyczny będzie im czasowo udostępniał cztery smartphony z pakietem darmowych rozmów i transmisji danych. 

Telefony obecnie znajdują się w czterech lokalizacjach szpitala:

Obszar izolacyjny

SOR – obszar czerwony

Kliniczny Oddział Neurologii

Kliniczny Oddział  Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Pacjenci hospitalizowani na tych oddziałach proszeni są o zgłaszanie chęci skorzystania z możliwości wykonania rozmowy personelowi medycznemu.

W momencie, gdy zaistnieje potrzeba kontaktu telefonicznego lub video spotkania u pacjenta na innym oddziale, prosimy zespół o poinformowanie o tym Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta (tel. 81 724 44 07). Smartfon zostanie przekazany pacjentowi z oddziału, który dysponuje wolnym urządzeniem.

 

Telefony Bądź Przy Mnie

Smartfony otrzymane w ramach akcji "Bądź przy mnie" (fot. Alina Pospischil)

 

Umożliwienie kontaktu z bliskimi stanowi pierwszą część programu "Bądź przy mnie". W ramach drugiej części PTODM zapewni szpitalnym kapelanom wsparcie w zakresie środków ochrony indywidualnej. Środki zapewnia Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polska Rada Ekumeniczna. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna dostarczy je do szpitali.

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

 

 

Bądź przy mnie