Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo - szkoleniowej „POST-COVID SYNDROME – rozpoznawanie i postępowanie” poświęconej problematyce powikłań po infekcji COVID-19.

 

Organizatorem wydarzenia, które odbędzie się w formie webinaru w czwartek 8 kwietnia o godzinie 18, jest prof. dr hab. Janusz Milanowski, kierownik Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4.

- Problem związany z infekcją Covid-19 nie kończy się wraz z przebyciem tej choroby. Po przechorowaniu ostrego okresu nierzadko dochodzi do poważnych powikłań. Dotyczą one dorosłych, ale także coraz częściej dzieci i młodzieży. Covid-19 to w zasadzie choroba całego organizmu. Najczęściej powikłania pojawiają się ze strony układu oddechowego, układu krążenia czy układu nerwowego - wyjaśnia prof. Janusz Milanowski

 

- Pacjent powinien być świadomy tych zagrożeń, a opiekujący się nim lekarz wiedzieć, jak mu pomóc. Konferencja ma na celu popularyzację wiedzy w tym zakresie, zwiększanie świadomości i wymianę doświadczeń między specjalistami, a co za tym idzie - poprawę jakości opieki nad pacjentami - dodaje kierownik Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4.

 

Kompleksowe spojrzenie na powikłania występujące po chorobie COVID-19, a także sposoby leczenia i rehabilitacji da cykl wykładów, które poprowadzą specjaliści z całej Polski:

  • Prof. dr hab. Janusz Milanowski, kierownik Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 w Lublinie,
  • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab, zastępca kierownika Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK NR 4 w Lublinie,
  • Dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw. konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii reprezentujący Leczniczy Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach,
  • Dr hab. n. med. Barbara Mackiewicz, specjalistka chorób wewnętrznych i chorób płuc reprezentująca Klinikę Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 w Lublinie,
  • Dr hab. n. med. Michał Tomaszewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog z Kliniki Kardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie,
  • Dr n. med. Izabela Chmielewska, specjalistka chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 w Lublinie,
  • Dr n. med. Marek Michnar, specjalista chorób płuc i alergologii, adiunkt w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 w Lublinie,
  • Dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska, doktor nauk medycznych, doktor habilitowana w zakresie fizjoterapii kierująca Zakładem Fizjoterapii SPSK Nr 4.

 

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować korzystając z formularza na stronie poświęconej konferencji. Rejestracja jest bezpłatna.