Mamy zaszczyt poinformować, że w konkursie "Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2019", Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał tytuł laureata w pięciu na sześć ocenianych kategorii.

Wśród nich wysoką - drugą lokatę, SPSK4 otrzymał dwukrotnie:

  • w kategorii "Innowacje w szpitalu" za realizację projektu pn. "Wdrażanie innowacyjnych operacji rekonstrukcyjnych z użyciem mikrozespoleń naczyniowych u pacjentów z nowotworami okolicy głowy i szyi" - realizacja: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej SPSK4
  • w kategorii "Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia" za projekt "Nowe, innowacyjne metody leczenia" - realizacja: Klinika Kardiologii SPSK4.Szpital został również nagrodzony i zajął w zestawieniu czwarte miejsce w następujących kategoriach:
  • "Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych" - projekt "Poprawa bezpieczeństwa oraz redukcja zdarzeń niepoążdanych związanych z zabiegowym leczeniem migotania przedsionków poprzez skrócenie czasu zabiegu oraz skopii rentgenowskiej" - Klinika Kardiologii
  • "Profilaktyka i popularyzacja zdrowego trybu życia" - za "Zdrowe kości do starości - program profilaktyki i leczenia osteoporozy w makroregionie wschodnim"
  • "Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów" - za "Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR"

 

Informacja o konkursie wraz z zestawieniem wszystkich nagrodzonych szpitali i projektów: ideatrade.pl

Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym z ramienia Szpitala w realizację nagrodzonych projektów i dziękujemy za ich efekty!

24.09.20 gala www1

 24.09.20 gala www2

 24.09.20 gala www3

 

Bezpieczny szpital Bezpieczny szpital Bezpieczny szpital Bezpieczny szpital Bezpieczny szpital Bezpieczny szpital