Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 4 maja br. jako pierwszy w Polsce podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na profilaktykę przewlekłych bólów kręgosłupa. Oprócz naszego szpitala, ogólnopolski program polityki zdrowotnej będzie realizowany jeszcze przez cztery podmioty lecznicze w kraju. Jego celem jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo poprzez działania edukacyjno-diagnostyczno-terapeutyczne.
Działania będą skierowane do osób powyżej 18 r.ż., czynnych zawodowo, z przewlekłymi bólami kręgosłupa. Ze wsparcia skorzystają także lekarze i pielęgniarki medycyny pracy oraz pracownicy BHP. W makroregionie wschodnim przebadanych zostanie 1500 osób, którym projekt umożliwi bezpłatne skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych, badań laboratoryjnych/obrazowych oraz leczenia zachowawczego w postaci warsztatów rehabilitacji ruchowej.