Klinika Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie otrzymała grant z Agencji Badań Medycznych na przeprowadzenie badań klinicznych w zakresie miastenii gravis. Przyznana kwota to aż 26 milionów złotych.

Miastenia to poważna choroba układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym. Jej charakterystyczne objawy to m.in. osłabienie i tzw. „męczliwość” mięśni. Otrzymany grant umożliwi  kontynuację badań nad skutecznością leczenia tej choroby z zastosowaniem kladrybiny, która dotychczas wykorzystywana była przede wszystkim w walce z takimi chorobami, jak stwardnienie rozsiane czy białaczka.

Pomysłodawcą tej nowej metody leczenia jest Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie. W projekt zaangażowani są również dr n. med. Sebastian Szklener oraz dr n. med. Dariusz Baranowski. Chęć współpracy wyraziły także zagraniczne instytucje, m.in. Londyn Royal Hospital, University of Virginia oraz Instytut Neurologii z University College London.

W badaniach klinicznych weźmie udział ok. 200 osób. Prowadzone badania mają przyczynić się w przyszłości do rejestracji i wprowadzenia do obrotu leku, który z jednej strony zapewni najwyższą skuteczność leczenia miastenii rzekomoporaźnej, a jednocześnie będzie bezpieczny dla pacjentów. - mówi Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Kierownik Kliniki Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

Grant na badania w zakresie leczenia miastenii jest największym, jaki do tej pory przyznano z Agencji Badań Medycznych na projekty w regionie lubelskim. Proces ubiegania się o dofinansowanie koordynowało Centrum Innowacyjnych Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

SPSK Nr 4 w Lublinie posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych. Naszym zadaniem jest wspieranie kadry medycznej we wdrażaniu nowoczesnych metod leczenia. Cieszymy się, że dzięki ścisłej współpracy z Działem Projektów Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzami z Kliniki Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie będziemy mogli realizować kolejny tak ważny projekt, który stanowi prawdziwy przełom w leczeniu miastenii. – podkreśla dr n. med. Radosław Starownik, Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Warto podkreślić, że będą to już kolejne badania realizowane przez Klinikę Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie. Jako jedyna w Polsce realizowała wraz z 15 instytucjami UE grant dotyczący diagnostyki i opieki nad pacjentami z chorobą Alzheimera oraz innymi schorzeniami powodującymi zaburzenia pamięci. Uczestniczyła również w grancie pt. Stworzenie koncepcji robota asystującego dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera. Zaawansowane i unikalne urządzenie w skali Europy. W klinice powstało do tej pory kilkaset prac naukowych, w tym ok. 30 dotyczących chorób zapalnych.