Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, opracowała pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, poradniki dla pacjentów oraz lekarzy dot. zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycznym.

Poradniki w jasny sposób wyjaśniają jak poprawnie udzielać i uczestniczyć  w konsultacjach telemedycznych. W związku z potencjalnym zagrożeniem zakażenia wirusem oraz koniecznością ograniczenia do maksimum osobistych kontaktów z lekarzem, realizacja świadczeń zdrowotnych w formie zdalnej staje się w wielu przypadkach koniecznością. Mając na uwadze powyższe, przekazujemy link do strony internetowej, na której znajduje się przedmiotowy materiał: http://telemedycyna-poradnik.pl/