Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zalecenia zawarte w piśmie LIE.441/01-22/2020 dotyczące ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów oraz w związku z koniecznością zachowania ciągłości terapii pacjentów biorących udział w Badaniach Klinicznych na terenie SPSK 4 w Lublinie przekazuję ścieżkę postępowania:

  1. Badacz przekazuje do Rejestracji Polikliniki listę pacjentów, którzy powinni zgłosić się na wizyty w ramach Badań Klinicznych w terminie od 18/03 br.
  2. Pacjenci powinni być poinformowani telefonicznie o tym że wizyty w ramach Badań Klinicznych w terminie od 18/03 br. do odwołania odbywać się będą w Poliklinice SPSK 4 w Lublinie.

W Poliklinice SPSK nr 4 w Lublinie będą wydzielone pomieszczenia wyłącznie dla pacjentów biorących udział w Badaniach Klinicznych:

  • 1 gabinet zabiegowy,
  • 4 gabinety konsultacyjne.

 

  1. Pacjent zgłasza się do wydzielonego okienka Rejestracji w Poliklinice SPSK nr 4 przeznaczonego dla Pacjentów w Badaniach Klinicznych. Pracownik weryfikuje dane pacjenta, zbiera wywiad epidemiologiczny i dokonuje pomiaru temperatury.
  2. Jeżeli procedury badania wymagają pobrania materiału, należy pacjenta skierować do gabinetu zabiegowego – proszę koordynatorów na oddziałach o uzgodnienie z Oddziałową Polikliniki godzin przyjęć dla poszczególnych Oddziałów.
    Jeżeli konieczne są dodatkowe badania, po uzgodnieniu z Oddziałem, pacjent w towarzystwie wyznaczonego pracownika jest odprowadzany do pracowni, w której ma być ono wykonane. Przed udaniem się na teren SPSK 4 pacjent jest zaopatrywany w maseczkę ochronną.
  3. Po wykonaniu badań diagnostycznych pacjenci są kierowani do jednego z gabinetów konsultacyjnych w celu wykonania dalszych procedur Badania Klinicznego, gdzie odbędzie się podanie lub wydanie leku.
  4. Po badaniu pacjent jest odprowadzany przez wyznaczonego pracownika do Polikliniki SPSK nr 4 w Lublinie.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Centrum Innowacyjnych Terapii SPSK nr 4 w Lublinie:
Paweł Pinkosz - tel. 781 887 224
Joanna Smarz - tel. 781 887 289