W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zarażenia obywateli UE/EOG zamieszkujących lub odwiedzających prowincję Hubei w Chinach.

Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest umiarkowane i będzie rosnąć.

Materiały informacyjne (PDF):


inspekcja sanitarna

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Azji Południowo-Wschodniej (Chiny, Tajlandia, Japonia, Korea Płd., Tajwan) wystąpiły zachorowania z objawami wysokiej temperatury ciała > 38 oC, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

W przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Główny Inspektor Sanitarny


 

Opracowania aktualnych informacji i zaleceń wydawanych przez WHO, CDC, ECDC dostępne na stronie: https://gis.gov.pl/

Światowa Organizacja Zdrowia publikuje dzienne raporty dotyczące ilości zachorowań, dostępne: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

W woj. lubelskim działa osiem oddziałów zakaźnych: dwa w Lublinie oraz po jednym w Biłgoraju, Chełmie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim i Białej Podlaskiej.

Możliwość wykonania diagnostyki w kierunku nowego koronawirusa 2019-nCoV w Państwowym Zakładzie Higieny: https://www.pzh.gov.pl/

Aktualizacje informacji można również śledzić na stronie WSSE w Lublinie: https://wsselublin.pis.gov.pl/