order odrodzenia polski19 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski dla osób zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jednym z wyróżnionych został Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski związany zawodowo m.in. z Kliniką Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Przyznane odznaczenie to wyraz uznania dla wybitnych zasług Profesora dla rozwoju kardiologii oraz jego osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Serdecznie gratulujemy!