Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie obchodzi 55-lecie swojej działalności. Ta uroczystość jest dla nas nie tylko pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też okazją, aby zastanowić się nad przyszłością szpitala i wyznaczyć kierunki jego rozwoju
podkreśla dr n. med. Radosław Starownik, dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie.

Szpital przy ul. Jaczewskiego powstał w 1964 roku i początkowo w jego ramach funkcjonowało 15 jednostek organizacyjnych, trzy sale wykładowe dla studentów oraz Ośrodek Naukowo-Badawczy Akademii Medycznej.

Obecnie SPSK nr 4  to największy szpital kliniczny na Lubelszczyźnie, z którego usług korzystają pacjenci nie tylko z Lublina i regionu, ale z całej Polski. W szpitalu znajduje się 30 wysokospecjalistycznych oddziałów, w których leczy się rocznie ponad 50 000 pacjentów, a w przychodni przyszpitalnej i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielanych jest ponad 165 000 porad. Poza usługami diagnostyczno-leczniczymi szpital z powodzeniem pełni również funkcję dydaktyczną, stanowiąc podstawową bazę  do działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Od 55 lat SPSK nr 4 konsekwentnie realizuje swoją główną misję, jaką jest niesienie pomocy innym. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania jego pracowników, którzy każdego dnia dbają o to, aby szpital był placówką przyjazną pacjentom. Wyróżnia nasz doświadczony personel, doskonałe wyposażenie szpitala oraz stosowanie metod diagnostyczno-leczniczych na najwyższym poziomie. Przyszłość naszego szpitala chcemy budować w oparciu o kolejne inwestycje związane m.in. z modernizacją budynków, zakupem najnowocześniejszej aparatury medycznej oraz stosowaniem innowacyjnych terapii.  – podkreśla dr n. med. Radosław Starownik, dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie.

            Oficjalne obchody 55-lecia szpitala odbyły się 12 grudnia w Collegium Maius
w Lublinie z udziałem byłych i obecnych pracowników szpitala, przedstawicieli instytucji samorządu terytorialnego oraz podmiotów współpracujących z SPSK nr 4 w Lublinie.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom szpitala, m.in. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, a Srebrny Krzyż Zasługi – dr hab. n. med. Janusz Kudlicki. Z okazji swojego jubileuszu również SPSK nr 4 przyznało nagrody swoim pracownikom za długoletnią pracę i wkład włożony w rozwój szpitala. Z kolei wojewoda lubelski Lech Sprawka nadał okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla szpitala przy ul. Jaczewskiego. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za wysoką jakość świadczeń medycznych i diagnostycznych, odpowiedzialność i wysokie kompetencje kadry zarządzającej, personelu medycznego i pracowników SPSK nr 4 w Lublinie.

Uroczystość uświetniły również występy Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zespołu muzycznego Art déco, który tworzą pracownicy SPSK nr 4 w Lublinie.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin oraz JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Gazeta Wyborcza w Lublinie, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej Medicus, Magazyn Rynek Zdrowia oraz Puls Medycyny.

Zdjęcie 1 55 lecie SPSK nr 4 w Lublinie

Zdjęcie 2 55 lecie SPSK nr 4 w Lublinie

Zdjęcie 4 55 lecie SPSK nr 4 w Lublinie

Zdjęcie 5 55 lecie SPSK nr 4 w Lublinie