Dnia 26.11.2019 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych wykorzystywanych do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Dofinansowanie zostało udzielone przez Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego dnia 06.11.2019 r. przez Szpital wniosku o udzielenie dofinansowania, w odpowiedzi na Zarządzenie Nr 127/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 49 200,00 zł.