12 września w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli szpitali publicznych współpracujących w ramach Klastra Lubelska Medycyna z Galician Health Cluster z Hiszpanii.

 Klaster Lubelska Medycyna jest inicjatywą koordynowaną przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w ramach której współpracuje 130 podmiotów z województwa lubelskiego związanych z obszarem medycyny i zdrowia. Z kolei Galician Health Cluster zrzesza 60 członków. Są to podmioty publiczne i firmy, które koncentrują się na rozwiązaniach z zakresu zarządzania w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, technologiach medycznych
i nowych technologiach żywienia oraz telemedycynie i teleopiece.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń między klastrami, a tym samym ocena możliwości ich współpracy nad wspólnymi projektami w przyszłości. W imieniu Radosława Starownika, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, gości powitała Beata Gawelska, zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK Nr 4. Podczas spotkania Michał Szabelski, pełnomocnik dyrektora SPSK 4 ds. Innowacji i Rozwoju przedstawił główne obszary działalności i priorytety rozwojowe Szpitala.

Galicia Health Cluster był reprezentowany przez Giselę Garcia Alvarez, dyrektor zarządzającą, Alberto Villar Ferreę, dyrektora ds. współpracy międzynarodowej oraz Adriana Alonso Muras i Diego Garcia Trigo z grupy KIOM. Zagraniczni goście ukazali przykłady wdrożonych w ich środowisku rozwiązań z zakresu technologii informatycznych, logistyki oraz aplikacji, pozwalających na efektywne zarządzanie zasobami w ochronie zdrowia na poziomie zarówno władz regionalnych, jak i poszczególnych jednostek.

W tym samym dniu z gośćmi z Hiszpanii spotkały się również innowacyjne firmy z Klastra Lubelska Medycyna oraz firmy reprezentujące ekosystem Lubelskiej Wyżyny IT. Potencjał Lublina w zakresie technologii IT zaprezentowała Oliwia Wójtowicz, pracownik Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Z kolei Marzena Strok-Sadło, członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna i kierownik referatu ekosystemów gospodarczych Urzędu Miasta Lublin opowiedziała o działalności Klastra oraz realizowanych w jego ramach projektach rozwojowych (między innymi finansowany z funduszy europejskich, z EFRR, z programu Interreg Kraje Morza Bałtyckiego projekt ProVaHealth – Product Validation in Health ).