W dniach 10-11 października 2019 r. zostaną zorganizowane w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK-4 bezpłatne badania spirometryczne w godz. 15-18. Koszty osobowe i informacyjne tego przedsięwzięcia poniesie Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową w ramach obchodów Dni Spirometrii 2019 . Badania zostaną przeprowadzone przez pracowników Oddziału.


Dni Spirometrii 2019 są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE. Jest to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHOP. Jej celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.