Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie informuje, że na terenie szpitala prowadzone są prace budowlane związane z termomodernizacją budynku. Zadanie inwestycyjne pn.„Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie” polegało będzie m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu i izolacji dachów i stropodachów, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacji wymienników ciepła, wymianie stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, modernizacji murów oporowych, schodów terenowych, opasek budynku oraz częściowym zagospodarowaniu terenu wraz z elementami małej architektury, montażu instalacji fotowoltaicznych, częściowym montażu oświetlenia ciągów komunikacyjnych na najniższej kondygnacji oraz innych pracach towarzyszących. Prace prowadzone będą przez okres 27 miesięcy od czerwca 2019 r. do września 2021 r. i w tym okresie mogą wystąpić utrudnienia i niedogodności w funkcjonowaniu naszej placówki.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności wynikające z realizacji inwestycji serdecznie przepraszamy i prosimy wszystkich o wyrozumiałość.

Dyrekcja SPSK Nr 4 w Lublinie