Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na I edycję studiów podyplomowych Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia.

Autorski program stworzony przez jedną z najlepszych uczelni medycznych w Polsce z udziałem pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków i ekspertów rynku ochrony zdrowia gwarantuje najwyższą jakość kształcenia.

Studia skierowane są do kadry zarządzającej, lekarzy, pracowników: instytucji medycznych, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony zdrowia, pracowników firm farmaceutycznych oraz osób posiadających doświadczenie praktyczne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. W studiach może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze, jak również chcący zajmować je w przyszłości oraz osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są odpowiedzialne za organizację i zarządzanie w podmiotach leczniczych.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej z zakresu zarządzania i organizacji sytemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych oraz ekonomicznych.

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Zajęcia w formie dwudniowych zjazdów będą odbywać się w weekendy w budynku Rektoratu.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, mile widziane posiadanie przez Kandydata 2-letniego doświadczenia zawodowego w branży medycznej.

Rekrutacja na I edycję studiów 2019/2020 zostaje otwarta 1 czerwca 2019 roku. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na przełomie września i października 2019 roku.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny studiów obejmuje różnorodne zagadnienia z zakresu zarządzania i organizacji zakładów opieki zdrowotnej. Program studiów umożliwi zrozumienie złożoności i specyfiki rozwiązań organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych sytemu ochrony zdrowia.

Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego, ochrony zdrowia oraz prawa pracy. Agenda studiów zawiera m.in. zajęcia z zasad prowadzenia rozliczeń z NFZ, procedur kontraktowania i zamówień publicznych, rachunkowości zarządczej, zarządzania projektami, audytu i kontroli wewnętrznej, marketingu, planowania strategicznego oraz efektywnej negocjacji i komunikacji w biznesie.

Liczba godzin dydaktycznych realizowanych w czasie dwóch semestrów wynosi 420.

Niewątpliwy walor podyplomowych studiów MBA w ochronie zdrowia prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie stanowi renomowane grono wykładowców i ich wszechstronna wiedza oparta na wieloletniej praktyce i doświadczeniu zdobytej w trakcie pracy na rynku ochrony zdrowia.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów MBA w ochronie zdrowia sygnowany przez władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia nabywają również uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654) i do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Dz.U, z 2018, poz. 1182)

Informacje i zapisy od dnia 3.06.2019 (poniedziałek), więcej szczegółów pod adresem: http://www.mba.umlub.pl/o-nas/kontakt-i-adres/