Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie w kwietniu 2019 r. zakupił nowoczesny 2 -stanowiskowy aparat RTG z detektorami zapewniającymi doskonałej jakości zdjęcia rtg.

Zakup został zrealizowany przy współudziale środków europejskich i dotacji Ministra Zdrowia w ramach projektu „Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK nr 4 w Lublinie”. 

Ten zorientowany na wydajność cyfrowy system rentgenowski montowany na suficie z detektorem stałym lub bezprzewodowym, automatycznym śledzeniem z napędem, w pełni cyfrowym obiegiem pracy i przetwarzaniem obrazu UNIQUE, zapewnia obrazy o jakości diagnostycznej do szybkich i skutecznych badań.

rtg1 052019Aparat oferuje wszechstronność niezbędną do szerokiego zakresu zastosowań klinicznych. Płynna praca, najnowsza generacja bezprzewodowych / stałych detektorów oraz najnowocześniejsze funkcje przetwarzania końcowego zapewniają kompleksową wydajność.

Wybór najnowszej generacji bezprzewodowych lub stałych detektorów jest połączony z wbudowanymi APR zapewniającymi wysoki poziom dokładności ekspozycji, AEC zapewniający stałą jakość obrazu, przetwarzanie obrazu w wielu rozdzielczościach i opcjonalne standardowe możliwości łączenia, aby zapewnić doskonałą jakość obrazu.

Przetwarzanie obrazu UNIQUE w DigitalDiagnost C50 harmonizuje kontrast i poprawia słabe szczegóły, aby zapewnić spójną i wyjątkową jakość obrazu. Wyświetlanie obrazów można łatwo dostosować do własnych preferencji.rtg2 052019

 

Wstępnie zaprogramowane ustawienia parametrów automatycznej ekspozycji dla różnych typów pacjentów i widoków przyspieszają procedury, umożliwiając skupienie się na pacjencie.

Można łatwo sprawdzić dawkę promieniowania rentgenowskiego i wykonać dokładne raportowanie dawki za pomocą wbudowanego miernika obszaru dawki (DAP). Ręczny kolimator pomaga uchwycić tylko obszar zainteresowania i pozwala uniknąć niepotrzebnego narażenia pacjenta na promieniowanie. Opcjonalne siatki zwiększają kontrast i jakość obrazu.

Całość prac obejmowała dostawę aparatu RTG jak również przystosowanie i kompleksowe wyremontowanie pomieszczeń do wymagań nowego aparatu RTG na powierzchni użytkowej ok. 65,5 m2 w zakresie robót budowlanych, elektrycznych oraz sanitarnych.